Nieuwsbrief 6,  februari 2021

Weer op school!
Wat was het fijn om alle kinderen op dinsdag 9 februari weer op school te zien! Alle groepen zijn gestart met de zilveren weken van de Vreedzame school. Er wordt dan gewerkt aan een positieve en veilige groepssfeer. Er worden spelletjes gespeeld, activiteiten gedaan en gesprekken gevoerd. 

Ophalen van kinderen
We zien dat aan de kant van de kleuters ouders soms om 13.55 uur al staan te wachten, terwijl de kinderen om 14.05 uit zijn. We willen alle ouders vragen om pas op de tijd te komen dat uw kind(eren) uit zijn. Zo voorkomen we dat het te druk wordt bij het kleuterplein.

Groep 3
De groepen 3 gaan nu door de ingang bij het kleuterplein naar binnen. We zien en horen van ouders dat het daar erg druk is bij het ophalen van kinderen. Aan de kant van de Koggehal is het erg rustig met ouders.

We hebben besloten om na de voorjaarsvakantie de kinderen van groep 3 door de ingang aan de Koggehal naar binnen te laten gaan. Zo kunnen we de ouders die hun kind(eren) komen ophalen beter spreiden.

Babynieuws
Sharon is op 28 januari bevallen van zoon Jaylen! En Chantal is op zaterdag 30 januari bevallen van dochter Romee!
Wij wensen Sharon en Chantal heel veel geluk en  geniet van deze bijzondere tijd.

Karin B en Didi zwanger
Karin B en Didi zijn zwanger! Karin B en Didi verwachten allebei het kindje in juli. Wij zullen u te zijner tijd informeren over de vervanging. Wij wensen Karin B en Didi een goede en fijne zwangerschap!

“Blik” van waardering
Alle leerkrachten hebben van de oudergeleding van de MR (medezeggenschapsraad) en bakkerij Pater een “blik” van waardering gekregen. Bedankt voor de heerlijke koeken!

Administratiedagen
Wij zijn in overleg met de MR wanneer de administratiedag(en) gepland gaan worden. Zodra wij dit weten zullen wij dit in Parro zetten.

Aanmelden nieuwe kinderen
We zijn al druk bezig met volgend schooljaar. We zijn aan het kijken hoeveel kleutergroepen er volgend schooljaar komen. Het zou fijn zijn als kinderen die in 2021 of in 2022 4 jaar worden zich zo snel mogelijk aanmelden.

Verkeersouders
Onze verkeersouder gaat na dit schooljaar stoppen. Als verkeersouder help je mee aan de verkeersveiligheid rondom de school. Je denkt bijvoorbeeld mee over veilige school-huis routes. Lijkt het jou als ouder leuk om hier mee aan de slag te gaan, dan kan je je aanmelden door een mail te sturen naar directie.jozefschooldegoorn@skowf.nl 

Buurtgezinnen gezocht
Buurt gezinnen Opmeer Koggenland is op zoek naar buurtgezinnen.


Agenda
zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari
Voorjaarsvakantie

maandag 1 maart
Weer naar school

donderdag 25 maart
Ouderavond gaat niet door

donderdag 1 april
Rapport mee naar huis

vrijdag 2 april
Goede vrijdag > alle kinderen vrij

maandag 5 april
Tweede Paasdag > alle kinderen vrij

dinsdag 6 april t/m dinsdag 13 april
Oudergesprekken

woensdag 21 april
Informatie avond ouders fusie