Nieuwsbrief 6, februari 2019

Kyra

Kyra is gelukkig regelmatig op school. Binnenkort zal Klassecontact op school en bij Kyra thuis worden geïnstalleerd. KlasseContact zorgt via een mobiele of vaste verbinding dat Kyra met school en klasgenoten wordt verbonden. Dankzij deze techniek kan Kyra contact houden met haar klasgenoten en de leerkrachten en blijven meedoen aan de lessen en via woord en beeld communiceren.

Finja

Finja uit groep 6b zal een tijdje niet op school zijn. Zij heeft moeite met eten. Dit heeft ze al haar hele leven. Ze gaat in een expertisecentrum voor kinderen met eetproblemen leren om alle verschillende smaken en structuren te eten. Dit is een intensief programma en zij zal hier alle dagen heen gaan. Zij zal contact houden met de groep via een digitale verbinding, zo blijft ze bij de groep betrokken. Ook vinden wij het als school leuk om haar te laten weten dat we aan haar denken. Elke week zal een groep iets voor haar gaan maken. Dan zal ook kort in de groep besproken worden waarom Finja niet op school is.

Wij wensen Finja veel succes en hopen dat ze snel weer terug is bij ons op school!

Wie vind het leuk om de OR te komen versterken?

De ouderraad (OR) van de Jozefschool bestaat op dit moment uit twaalf ouders (leden) en samen behartigen zij de belangen van de kinderen en ondersteunen zij de teamleden bij de diverse schoolactiviteiten.

De OR is actief bij de organisatie van activiteiten als Sinterklaas, Kerst, schoolfotograaf en dergelijke. Na ieder schooljaar wordt gekeken of de ouderbijdrage nog voldoet en aan de hand van de begroting wordt inzichtelijk gemaakt wat de te verwachten baten en kosten per activiteit zullen zijn. Daarnaast is er één keer in de twee maanden overleg waarbij de lopende zaken worden besproken, onderwerpen als “lief & leed”, de mededelingen van het team en de MR.

Volgend schooljaar zullen er een aantal ouders de OR verlaten, daarom zijn we op zoek naar ouders die het leuk vinden om zich aan te sluiten bij deze gezellige groep ouders en het leuk vinden om te helpen bij het organiseren van leuke activiteiten voor onze kinderen!

MR

Wij willen u in deze nieuwsbrief op de hoogte stellen over de uitslag van de stemmingsronde voor een nieuw MR lid.
Wij kunnen u mededelen dat Jandirk de Reus heeft gewonnen met een ruime meerderheid aan stemmen.

Met vriendelijke groet,
Mick Wiskamp
MR Jozefschool De Goorn

Kind-oudergesprekken

De kind-oudergesprekken zijn van 4 maart tot 15 maart. Er zijn gezamenlijke avonden gepland op dinsdag 5 maart, donderdag 7 maart en dinsdag 12 maart. U kunt zich in de week van 11 februari inschrijven. U ontvangt hiervoor een mail.

Nieuwbouw

Deze weken vindt er veelvuldig overleg plaats met de architect over het kindcentrum, oftewel onze nieuwe huisvesting. Op woensdag 23 januari hebben wij, de directeuren van de Overhaal en de Ieveling, een rondleiding op onze scholen aan de architect gegeven. Hiermee willen wij hem nog meer inzicht geven in onze visie op onderwijs, en hem hiermee duidelijk maken wat in het nieuwe gebouw nodig is om onze onderwijsvisie nog beter neer te kunnen zetten. Berend Botje was ook hierbij aanwezig.

Binnenkort komt er in de middenruimte een bord met informatie over de nieuwbouw.

Bel

Het valt ons op dat veel kind(eren) te laat op school worden gebracht. De lessen starten om 8.30 uur. Bij de groepen 1 t/m 3 is het circuit de start om 8.30 uur.

De bel geeft aan dat het 8.30 uur is en de lessen gaan starten. Neemt u hiervoor afscheid, zodat u om 8.30 uur weg kunt gaan. Elke dag 5 minuten later starten, betekent 45 minuten minder onderwijstijd per week.

Sneeuwploeg gezocht

Zoals u afgelopen periode heeft gemerkt, zijn de stoepen rond onze school spekglad op het moment dat er sneeuw ligt. De gemeente zorgt ervoor dat de doorgaande wegen en fietspaden gestrooid zijn. De stoepen doen zij niet. Daarom willen wij vragen: Zijn er ouders die op het moment dat er sneeuw ligt de stoep rond de school willen schoonvegen/strooien? Wij zorgen dat er op beide pleinen een veilige weg naar de ingangen is.

Ouderpanel

Donderdag 31 januari is het eerste ouderpanel over communicatie geweest. Het was een goede avond, waarbij wij waardevolle feedbacks en tips hebben gekregen. Een samenvatting van deze avond ontvangt u later. Wij zijn blij dat er zoveel ouders zijn die met ons mee willen denken. Het volgende ouderpanel staat gepland op donderdag 14 maart, pesten is dan het onderwerp van gesprek.

Verkeer rond de school

Wij merken dat er verschillende ouders zijn die hun kind voor het hek bij de hoofdingang afzetten. Dit zorgt voor onveilige situaties voor kinderen die met de fiets naar school gaan. De auto blokkeert namelijk de ingang van de stoep die naar het schoolplein leidt. Kinderen moeten dan met hun fiets om de auto heen, waardoor ze lastig te zien zijn voor de betreffende automobilist. Ook gebeurt het dat er nog auto’s achter staan om hun kind af te zetten.

Wij willen u dan ook vragen om een parkeervak in te rijden en dan uw kind uit te laten stappen. Wilt u dit ook delen met andere mensen die uw kind naar school brengen? Denk hierbij aan opa’s, oma’s en oppassen.

Daarnaast valt het op dat bij het uitgaan van de school diezelfde stoep vaak helemaal vol staat met wachtende ouders. Hierdoor kunnen kinderen niet goed van het plein naar de weg komen. Wilt u als u uw kind ophaalt een strook vrij houden voor de vertrekkende kinderen op de fiets?

Schoolreisje

Zoals u in de jaarkalender heeft kunnen lezen staat op donderdag 27 juni 2019 het schoolreisje gepland. De groepen 3 t/m 7 zullen deze dag op schoolreisje gaan. De groepen 1/2 gaan op vrijdag 21 juni op schoolreisje. Houd er rekening mee dat deze dag de schooltijden anders zijn. Wij stellen Berend Botje en Skik hiervan op de hoogte. De talentviering van groep 1/2a wordt verplaatst naar vrijdag 5 juli 2019.

Agenda

vrijdag 8 februari studiedag leerkrachten, alle kinderen vrij
maandag 11 februari studiedag leerkrachten, alle kinderen vrij
maandag 18 t/m
vrijdag 22 februari voorjaarsvakantie
dinsdag 12 maart presentatie talentcircuit groep 1 t/m 8
maandag 25 maart studiedag leerkrachten, alle kinderen vrij