Nieuwsbrief 7, april 2021

Pasen
Vandaag hebben alle groepen in de eigen klas het Paasfeest gevierd. Alle groepen hebben een Palmpaasstok gemaakt en aan iemand gegeven die een opsteker kan gebruiken. Het Paasverhaal is in alle groepen vertelt, nagespeeld of bekeken.
De kinderen hebben genoten van hun eigen lunch en een chocolade ei. Natuurlijk is er in alle groepen “Eitje tik” gedaan. Het enthousiasme van de kinderen was door de hele school te horen!

Babynieuws
Brigit is op 10 maart bevallen van dochter Lenne! Wij wensen Brigit heel veel geluk en geniet van deze bijzondere tijd!

Sanne zwanger
Sanne is zwanger! Sanne verwacht het kindje in oktober. Wij zullen u te zijner tijd informeren over de vervanging. Wij wensen Sanne een goede en fijne zwangerschap!

Buitenlesdag
Frisse buitenlucht, beweging en een natuurlijke omgeving zijn goed voor fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Daarom roepen Jantje Beton en IVN Natuureducatie alle leerkrachten op om naar buiten te gaan tijdens de Nationale Buitenlesdag op 13 april 2021.

De Jozefschool en de Overhaal doen hier allebei aan mee. Dit hadden we graag samen gedaan, maar gaan dit nu allemaal met de eigen groepen doen. Elke groep gaat deze dag een activiteit/les buiten doen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 9ooK05aM1Uc6ihncYP4NWG7bFrlZk_alj6_yS9U_3A2ZvPk17Y-yp4qkOZ9XVN0MmIXswHzHduH0LoTd-CrN4OOVRqvkfld7nEe88kuuZyt-kQ32Up11ivRVL9vFcEpRol-8FlIX

De Droomgaard en fusie
Heeft u hem al gezien? Onze prachtige animatie, waarin het verhaal achter de naam van het kindcentrum wordt onthuld? Zo niet, hierbij de link:  https://vimeo.com/520923036

Op 21 april is er een ouderavond over De Droomgaard. We starten om 19.30 uur en zal maximaal tot 20.30 uur duren. Deze avond is voor alle ouders van het toekomstige kindcentrum.
Alle ouders van de Jozefschool, de Overhaal, de Ieveling en van Berend Botje zijn hiervoor uitgenodigd. Doel van deze avond is ouders informeren d.m.v. een webinar met filmpjes en korte interviews. Ook is er gelegenheid tot vragen stellen. De avond vindt plaats in samenwerking met adviesbureau Pentarho en zal digitaal plaatsvinden. U hoort hier binnenkort een uitnodiging voor. Heeft u nu al een vraag? Stel hem alvast via directie.jozefschooldegoorn@skowf.nl

Om 20.30 uur is er een ouderavond voor de ouders van de Jozefschool en de Overhaal over de fusie. Op deze avond zullen de ouders van de MR, leerkrachten en directie, samen met adviesbureau Pentarho, u meenemen in het proces van de fusie en worden er een aantal punten extra toegelicht. Deze avond zal ook digitaal zijn. De uitnodiging hiervoor ontvangt u binnenkort.

Er heeft een mooi stuk in het Noordhollands dagblad over de nieuwbouw gestaan. Klik hier.

De Stichting Vrienden van Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland is op zoek naar een nieuw bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.
In het pré-Corona tijdperk is er een start gemaakt met het verbinden van alle ouderverenigingen behorende bij Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland. De basisgedachte is dat veel ouderverenigingen met dezelfde vraagstukken te maken hebben en dat het wellicht handig is om kennis en ideeën met elkaar te delen. Het initiatief hiervoor ligt bij het bestuur van de Stichting Vrienden van SKO-WF. 

De zittingstermijn van de huidige bestuursleden is inmiddels verlopen. Door de bekende omstandigheden is het bestuur aangebleven, om zo een goede overdracht mogelijk te maken. Zij blijft echter uiterlijk tot het einde van dit schooljaar aan.

Taken van het bestuur in het kort: 

  • toezichthoudende functie en een begeleidende en coördinerende rol bij de startende samenwerking tussen de aangesloten OV’s.
  • ondertekenen bankvolmachten
  • het in kaart brengen van de diverse banksaldi en toezicht hierop
  • voorbereiden en organiseren van gezamenlijk OV-overleg (2x per jaar)

Verder is het bestuur aanspreekpunt voor vragen vanuit de OV’s. Zij werkt nauw samen met het bestuurskantoor van SKO-WF. De bestuursleden voeren hun taken uit op vrijwillige basis. De verwachte tijdsinvestering is ongeveer 1á 2 uur per maand.

Spreekt bovenstaande je aan? Lijkt het je een uitdaging om mee te bouwen aan een functionele samenwerking tussen de OV’s? Meld je dan aan via wilma.steltenpool@skowf.nl. Hier kun je ook terecht voor eventuele vragen.

Agenda
vrijdag 2 april Goede vrijdag
alle kinderen vrij

maandag 5 april Tweede Paasdag
alle kinderen vrij

dinsdag 6 april t/m dinsdag 13 april
Oudergesprekken

dinsdag 13 april Nationale
buitenlesdag

woensdag 21 april
19.30 uur Informatieavond ouders over de Droomgaard
20.30 uur Informatieavond ouders over fusie Jozefschool en Overhaal.

woensdag 21 april
Eindtoets groep 8

vrijdag 23 april
Koningsspelen

zaterdag 24 april t/m zondag 9 mei
Meivakantie