Nieuwbouw
Vanavond is er een informatieavond voor de medezeggenschapsraden van de Ieveling, de Overhaal en de Jozefschool. Ook kinderopvangorganisatie Berend Botje zal hierbij aanwezig zijn. De architect en de projectleider zullen het eerste schetsontwerp presenteren.
Ondertussen vinden er bijeenkomsten plaats waarin afvaardigingen van leerkrachten van de drie scholen met elkaar in gesprek gaan over het nieuwe schoolgebouw. Samen worden de schetsontwerpen bekeken en ideeën uitgewisseld. Input die de directeuren weer meenemen naar de bijeenkomsten met de architect. Mooi om nu al te zien wat voor goede gesprekken dat oplevert!

Leerlingenraad
De leerlingenraad is bij elkaar geweest. Daarna zijn de kinderen druk bezig geweest met een actie tegen hondenpoep op het grasveld bij de school. Groep 7 heeft mooie borden gemaakt en de leerlingenraad heeft deze borden rondom school geplaatst. De leerlingenraad heeft de krant (de Kogge) gebeld en daar stond 28 februari een prachtig stuk in. Goed gedaan hoor! De verslagen van de leerlingenraad kunt u op de website lezen. Klik hier voor het verslag.

Ouderpanel
Donderdag 31 januari is de eerste ouderpanel bijeenkomst geweest. Met coöperatieve werkvormen zijn de ouderpanelleden met elkaar in gesprek gegaan over het onderwerp communicatie. Wij hebben vele tips en tops gekregen! U kunt het verslag op de website lezen. Klik hier voor het verslag.

Uitleg over intern begeleider (IB), onderwijsassistenten(oa) en remedial teaching (rt)
Vanuit het ouderpanel kwam naar voren dat veel ouders niet precies weten wat een intern begeleider/onderwijsassistent doet en wat rt is.
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Hij/zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Hij/zij voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. Vaak is het zo dat de leerkracht een hulpvraag heeft, dan gaat de IB’er dit onderzoeken en kijken wat een passende oplossing is. Op de Jozefschool zijn de intern begeleiders: Mariette (bovenbouw) op maandag en donderdag en Annemarie (onderbouw) op dinsdag en donderdag.
Onderwijsassistenten begeleiden individuele leerlingen of kleine groepen en bieden hulp  bij lezen, rekenen of andere vakken. Tevens observeren zij leerlingen en signaleren eventuele problemen. Verder helpen zij bij allerlei werkzaamheden in het lokaal en doen zij licht administratieve taken, zoals het bijhouden van de leerlingenadministratie. Op de Jozefschool zijn Dave, Saskia, Judith en Bianca onderwijsassistenten.
Remedial Teaching wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die (pedagogische/didactische) hulp nodig hebben. Op de Jozefschool wordt dit door de onderwijsassistenten gedaan. Er wordt door de leerkracht en intern begeleider bekeken welke leerlingen dit nodig hebben.

Staking vrijdag 15 maart
Het is volop in het nieuws, in de week van 11 tot en met 15 maart worden acties georganiseerd in de hele sector onderwijs van PO, VO, MBO, HBO en WO. Een aantal vakbonden heeft opgeroepen om vrijdag 15 maart aanstaande als gehele sector het werk neer te leggen. Daar geven veel leerkrachten binnen de Jozefschool gehoor aan.
Op vrijdag 15 maart is de school gesloten.

Studiedag 25 maart
Alle kinderen zijn deze dag vrij. De leerkrachten hebben deze dag een studiedag. We gaan onder begeleiding van Peter Pijl van Bazalt verder met doelgericht werken. Met elkaar bespreken we hoe we met doelen kunnen werken in de klassen, zodat we de leerlingen toerusten voor meer eigenaarschap bij hun leren. Hierbij krijgen we veel tips over wat we kunnen doen in de groep.

Open ochtend nieuwe leerlingen
Op dinsdagochtend 26 maart 2019 van 9.00 uur tot 11.30 uur is er een open ochtend op de Jozefschool, de Overhaal en de Ieveling.
Komt u ook sfeer proeven? U kunt uw kind deze ochtend inschrijven. Bent u niet in de gelegenheid om te komen, dan kunt u altijd een afspraak met Debora en Emilie: 0229-541503

Kledinginzamelactie Bag2School
Vanaf 8 april  kunt u uw oude kleding, schoenen, lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen etc. weer inleveren bij de Jozefschool in de Bag2School zakken. De zakken worden binnenkort weer uitgedeeld. Vrijdag 12 april is de laatste inzameldag.

Mad Science komt op de Jozefschool!
Op woensdag 3 april komt de Mad Science show op de Jozefschool! Tijdens deze spectaculaire show voor groep 3 t/m 8, enthousiasmeren zij de kinderen voor wetenschap & techniek. Na deze show krijgen de kinderen informatie mee over de Science naschoolse wetenschap & techniek cursus en kunnen zij zich inschrijven voor deze cursus:
Donderdag 6-6-2019
Donderdag 13-6-2019
Donderdag 20-6-2019
Donderdag 27-6-2019
Donderdag 4-7-2019
Donderdag 11-7-2019

De cursus start om 15.15 uur en duurt tot 16.15 uur De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!
Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start. Inschrijven kan t/m 15-5-2019. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april hebben wij de Koningsspelen op de Jozefschool. Deze dag hebben wij een continurooster. De kinderen gaan van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school en eten op school (kinderen krijgen een lunch aangeboden vanuit de Koningsspelen). Het programma en verdere informatie volgt nog.

Studiemiddag donderdag 6 juni
Op donderdag 6 juni 2019 zijn de kinderen om 12.00 uur uit en zijn zij deze middag vrij. De leerkrachten hebben deze middag een studiemiddag. Wij gaan dan samen met het team een aantal onderwerpen bespreken en bekijken wat wij als Jozefschool anders of beter willen gaan doen.

Agenda
dinsdag 12 maart 13.00 uur tot 13.30 uur presentatie talentcircuit groep 1 t/m 8 (talentviering)
vrijdag 15 maart Alle kinderen vrij i.v.m. staking
maandag 25 maart Studiedag leerkrachten, alle kinderen vrij
dinsdag 26 maart Open ochtend nieuwe leerlingen
woensdag 3 april Mad Science show voor groep 3 t/m 8
maandag 8 april MR/OR vergadering / start bag2school inzameling
vrijdag 12 april Koningsspelen / laatste dag bag2school inzameling
donderdag 18 april Paasviering
vrijdag 19 april Goede vrijdag alle kinderen vrij
maandag 22 april Mei vakantie
t/m vrijdag 3 mei