Nieuwsbrief 8, april 2021

Studiemiddag
Op maandagmiddag 17 mei is er een extra studiemiddag voor het team. In overleg met de MR is eerder besproken om de 2 administratie dagen in februari te verdelen over de komende periode. De eerste administratiedag is al geweest. De tweede dag zal een middag worden en zal op maandagmiddag 17 mei zijn. 
De kinderen hebben tot 12.00 uur school en lunchen thuis.

Koningsspelen
Er is door de commissie en ouderraad weer een mooi programma samengesteld ondanks dat we in cohorten moeten blijven en dit daardoor niet samen kunnen vieren met de Overhaal.

De kinderen starten de dag met het Koningsspelen lied in de eigen groep. De kinderen mogen deze dag een extra feestelijke lunch meenemen. Daarnaast is het leuk en feestelijk als de kinderen in oranje, blauw, wit of rood gekleed naar school komen.

Na de lunch gaan alle groepen een sportactiviteit doen in school, in de sporthal of in de omgeving van school.

Intern begeleider Karin Blankendaal
Karin Blankendaal (intern begeleider onderbouw) zal na haar zwangerschapsverlof niet terugkomen op de Jozefschool. Karin werkt nu, naast haar werk op de Jozefschool, als schoolopleider voor SKO West-Friesland. Na haar zwangerschapsverlof gaat Karin alleen als schoolopleider werken.

Myrthe Boven (directeur Overhaal) heeft enige tijd geleden besloten om als intern begeleider verder te willen. Toen wij het bericht kregen dat Karin Blankendaal na haar verlof niet bij ons terugkomt hebben wij Myrthe gevraagd om onze nieuwe intern begeleider te worden. Myrthe wil dit graag gaan doen. Wij zijn hier heel blij mee. In de afgelopen jaren hebben wij heel prettig samengewerkt. In de periode dat Debora afwezig was door ziekte heeft zij ingevallen voor Debora. Myrthe en het team kennen elkaar dus al. Ook hebben we dezelfde visie op onderwijs en zorg. Daarnaast kan zij de sterke punten van de Overhaal meenemen naar onze school.

Bag2school
U kunt uw ‘oude’ kleding etc. weer bij ons inleveren. De kinderen krijgen geen plastic zakken meer mee naar huis van bag2school. U kunt uw kleding in plastic zakken van thuis na de meivakantie inleveren op school. Uw kind kan de zak mee naar binnen nemen of u zet uw zak ‘s ochtends bij het hek en dan zorgen wij ervoor dat deze zakken naar binnen worden gebracht.
De zakken kunnen t/m dinsdag 18 mei worden ingeleverd.

Schoolreis
Na de meivakantie zullen wij u laten weten of het schoolreisje kan doorgaan volgens de maatregelen rondom Corona. 

Parro
Vanaf de meivakantie zullen wij alle communicatie naar ouders in Parro zetten. Incidenteel zal er een mail verstuurd worden naar ouders als het bericht inhoudelijk alleen voor een bepaalde groep is.

Soccer clinic

Agenda
vrijdag 23 april
Koningsspelen

zaterdag 24 april t/m zondag 9 mei
Meivakantie

donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag, alle kinderen vrij

vrijdag 14 mei
Alle kinderen vrij

maandag 17 mei
Studiemiddag, alle kinderen om 12.00 uur uit.