Nieuwbouw
Hierbij een sfeerimpressie het nieuwe kindcentrum, waarin wij samen met de Overhaal, de Jozefschool en kinderopvang Berend Botje een plekje zullen krijgen.

In de middenruimte, bij de keuken, is een houten wand geplaatst. Op deze houten wand gaan wij een informatiebord maken m.b.t. de nieuwbouw. Hierop zullen wij u meenemen in de ontwikkelingen omtrent de nieuwbouw.

Vakantierooster
Vrije dag (studiedag): vrijdag 1 november 2019
Herfstvakantie: maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
Vrijdagmiddag 12.00 uur uit: vrijdag 20 december
Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Vrije dag (studiedag): vrijdag 7 februari 2020
Vrije dag (studiedag): maandag 10 februari 2020
Voorjaarsvakantie: maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2020
Goede Vrijdag: vrijdag 10 april 2020
Tweede Paasdag: maandag 13 april 2020
Koningsdag: maandag 27 april 2020 (valt in de meivakantie)
Meivakantie: maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaart: donderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei 2020
vrije middag (12.00 uur uit): donderdag 28 mei 2020
Tweede Pinksterdag: maandag 1 juni 2020
Zomervakantie: maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus 2020

Er worden nog 2 vrije middagen gepland. De kinderen zijn dan om 12.00 uur uit. We zullen deze middagen voor de zomervakantie aan u laten weten.

Het is helaas niet mogelijk om de meivakantie gelijk met het VO te laten lopen. Een aantal VO scholen in Hoorn hebben ervoor gekozen om de meivakantie van woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei 2020 te laten lopen. De VO scholen mogen driedaagse schoolweken draaien, maar in het basisonderwijs mag dit niet van de onderwijsinspectie. Om toch zoveel mogelijk aan te sluiten bij het VO hebben wij ervoor gekozen om de extra week meivakantie achter de meivakantie te plaatsen.

Schoolreisje groep 3 t/m 7
De groepen van 3 t/m 7 gaan dit schooljaar op schoolreis naar Drievliet. Houd er rekening mee dat de schooltijden op deze dag anders zullen zijn dan normaal. Het schoolreisje is op donderdag 27 juni. Nadere informatie volgt nog.

Wie vind het leuk om de OR te komen versterken?

Deze oproep stond in nieuwsbrief 6. We hebben één enthousiaste ouder gekregen, maar er gaan drie ouders de OR verlaten. Vandaar een herhaalde oproep. De OR vergadert 6 keer per jaar. Je kunt kiezen met welke activiteiten je wilt helpen organiseren. Je kunt dus zelf bepalen hoeveel tijd je aan de OR besteed.

De ouderraad (OR) van de Jozefschool bestaat op dit moment uit twaalf ouders (leden) en samen behartigen zij de belangen van de kinderen en ondersteunen zij de teamleden bij de diverse schoolactiviteiten.

De OR is actief bij de organisatie van activiteiten als Sinterklaas, Kerst, schoolfotograaf en dergelijke. Na ieder schooljaar wordt gekeken of de ouderbijdrage nog voldoet en aan de hand van de begroting wordt inzichtelijk gemaakt wat de te verwachten baten en kosten per activiteit zullen zijn. Daarnaast is er één keer in de twee maanden overleg waarbij de lopende zaken worden besproken, onderwerpen als “lief & leed”, de mededelingen van het team en de MR.

Leerlingenraad
De leerlingenraad is afgelopen periode bezig geweest met een actie over hondenpoep rond de school. U heeft vast het artikel in De Kogge gelezen.
Verder wordt er gekeken naar nieuw buitenspeelmateriaal. De opbrengst van de Bag2School actie van het najaar gaan we hiervoor gebruiken. Kijk hier voor alle verslagen van de leerlingenraad.

Ouderpanel
Donderdag 14 maart is de tweede ouderpanel bijeenkomst geweest. Met coöperatieve werkvormen zijn de ouderpanel leden met elkaar in gesprek gegaan over het onderwerp pesten. Wij hebben vele tips en tops gekregen! U kunt het verslag op de website lezen. Klik hier voor het verslag.

Kledinginzamelactie Bag2School
Deze week kunt u uw oude kleding, schoenen, lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen etc. weer inleveren bij de Jozefschool in de Bag2School zakken. De zakken worden binnenkort weer uitgedeeld. vrijdag 12 april is de laatste inzamel dag.

Mad science

Op woensdag 3 april is de Mad Science show op de Jozefschool geweest! Wat was dit een geweldige show. De kinderen hebben genoten. De kinderen hebben na de show informatie meegekregen over de Science naschoolse wetenschap & techniek cursus en kunnen zij zich inschrijven voor deze cursus:

Dag: donderdag 15.15 uur – 16.15 uur
Donderdag 6-6-2019
Donderdag 13-6-2019
Donderdag 20-6-2019
Donderdag 4-7-2019
Donderdag 11-7-2019

De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!
Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start.
Inschrijven kan t/m 15-5-2019. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org

Agenda
maandag 8 april start bag2school inzameling
vrijdag 12 april Koningsspelen / laatste dag bag2school inzameling
donderdag 18 april Paasviering
vrijdag 19 april Goede vrijdag alle kinderen vrij
maandag 22 april Mei vakantie t/m vrijdag 3 mei
maandag 6 mei Weer naar school