Onze visie en missie

De Jozefschool wil door kwalitatief goed onderwijs het kind een sterke basis bieden voor zijn verdere ontwikkeling. Uitgangspunt van de school is het geven van onderwijs dat zich richt op zelfstandigheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van het kind. Het onderwijs beoogt een brede ontwikkeling van de leerlingen. Dat betekent dat het zich richt op:

 • de emotionele en verstandelijke ontwikkeling
 • het tot ontwikkeling brengen van hun creativiteit
 • het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

Missie

Wij leren niet voor school maar voor het leven

Op de Jozefschool willen wij dat kinderen zich binnen hun mogelijkheden ontwikkelen met veel aandacht voor hun eigen persoonlijkheid en  talenten.

Op de Jozefschool ontwikkelen de leerlingen  hun basisvaardigheden (kennis en vaardigheden) en stimuleren wij de leerlingen in hun creatieve ontwikkeling en hun probleemoplossend vermogen.

Visie

 1. Team, ouders en kinderen communiceren op een open, respectvolle en professionele wijze waarin aandacht voor elkaar, acceptatie van ieders eigenheid en humor centraal staan
 2. Door een positieve houding van een leerkracht en een ‘rijk’ ingerichte, uitdagende leeromgeving (binnen en buiten) krijgt ieder kind de kans om zich zo veel mogelijk op eigen niveau te ontwikkelen
 3. Ons onderwijs is gericht op groei, inspiratie en ontwikkeling. Hierbij staat het kind centraal met zijn / haar talenten.
 4. Er heerst een optimale (werk)sfeer, waarin talenten van leerlingen en leerkrachten tot ontwikkeling komen.
 5. Kinderen leren planmatig te werken, zelfstandig te zijn en hierin hun verantwoordelijkheid te nemen (en zijn daardoor gemotiveerd).
 6. De Jozefschool is een school waarin iedereen zich verantwoordelijk    voelt, vanuit zijn /haar rol, samen te werken aan haalbare doelen.


Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen levert een belangrijke bijdrage aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Op de Jozefschool investeren wij dan ook in de driehoek leerkracht – ouders – leerling door o.a. oudergesprekken, kind-oudergesprekken, ouderpanel, een actieve ouderraad en medezeggenschapsraad.

Onze leerlingen
De leerling is de belangrijkste spil op onze school. Het is ons goud van de maatschappij waar wij in acht jaar tijd pareltjes van maken, ieder op zijn of haar eigen manier. Omgaan met leerlingen op onze school is een aaneenschakeling van ‘pedagogische ogenblikken’. Rust, regelmaat, veiligheid en uitdaging
Samenwerken, flexibiliteit, creativiteit, tolerantie, rekenen, fantasie, inlevingsvermogen, taal, talenten, initiatief nemen, ideeën, respect voor jezelf en de ander: dat is wat wij onze leerlingen bieden zodat zij het beste uit zichzelf halen.

De leerkracht
De leerkracht doet er toe en is een zeer belangrijke schakel in de sociale en cognitieve ontwikkeling van leerlingen.
Onze leerkrachten geven vernieuwend onderwijs en is een belangrijke identificatie-persoon voor de kinderen. Daarnaast zien wij de leerkracht nadrukkelijk als lid van een team; ons team, dat zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor het onderwijs op school.

Nieuws

 • Nieuwsbrief 8

  Nieuwsbrief 8, juli 2020 Schooljaar voorbijWij willen iedereen ...  Lees verder »

 • Nieuwsbrief 7

  Nieuwsbrief 7, juni 2020 Afscheid Ineke gaat per 1 september met ...  Lees verder »

 • Nieuwsbrieven rondom Corona

  U kunt hier de nieuwsbrieven downloaden die verstuurd zijn rondom het ...  Lees verder »

Schoolvakanties

Wilt u weten wanneer de eerstvolgende vakantie is? Klik op de link hieronder!

Alle vakanties »

Contact

Jozefschool De Goorn
Dwingel 6
1648 JM De Goorn
T: 0229 – 54 15 03

Alle contact gegevens »

Jozefschool de Goorn

Contact

Dwingel 6
1648 JM De Goorn

T: 0229 – 54 15 03

Jozefschool de Goorn
Dwingel 6
1648 JM De Goorn

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam