De ouderraad

De ouderraad van de Jozefschool

 De ouderraad (OR) van de Jozefschool bestaat op dit moment uit dertien ouders (leden) en samen behartigen wij de belangen van de kinderen en ondersteunen wij de teamleden bij de diverse schoolactiviteiten.
De OR is actief bij de organisatie van activiteiten als openingsviering, Sinterklaas, Kerst en dergelijke. Na ieder schooljaar wordt gekeken of de ouderbijdrage nog voldoet en aan de hand van de begroting wordt inzichtelijk gemaakt wat de te verwachten baten en kosten per activiteit zullen zijn. Daarnaast is er een maandelijks overleg waarbij de lopende zaken worden besproken, onderwerpen als “lief &leed”, de mededelingen van het team en de MR.

Bij vragen of opmerkingen kunt u een van de leden aanspreken, bellen of een e-mail sturen aan de ouderraad:or@jozefschooldegoorn.nl

De samenstelling van de ouderraad is m.i.v. het schooljaar 2016 – 2017 als volgt:

Voorzitter:
Stefan Bakker
Penningmeester:
Petra Veul
Secretaris:
José Dekker
Overige leden: Leontina Takken
Jolanda Koning
Anita de Vries
Miriam de Boer
Astrid Bakker
Brigitte Schliek
Ester Osse
Saskia Bakker
Samantha Boschma (vanuit school)

Nieuws

Agenda

Schoolvakanties

Wilt u weten wanneer de eerstvolgende vakantie is? Klik op de link hieronder!

Alle vakanties »

Contact

Jozefschool De Goorn
Dwingel 6
1648 JM De Goorn
T: 0229 – 54 15 03

Alle contact gegevens »

Jozefschool de Goorn

Contact

Dwingel 6
1648 JM De Goorn

T: 0229 – 54 15 03

Jozefschool de Goorn
Dwingel 6
1648 JM De Goorn

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam