De ouderraad

De ouderraad van de Jozefschool

De ouderraad (OR) van de Jozefschool bestaat op dit moment uit elf ouders (leden) en samen behartigen wij de belangen van de kinderen en ondersteunen wij de teamleden bij de diverse schoolactiviteiten.

 

De OR is actief bij de organisatie van activiteiten als openingsviering, Sinterklaas, Kerst en dergelijke. Na ieder schooljaar wordt gekeken of de ouderbijdrage nog voldoet en aan de hand van de begroting wordt inzichtelijk gemaakt wat de te verwachten baten en kosten per activiteit zullen zijn. Daarnaast is er een maandelijks overleg waarbij de lopende zaken worden besproken, onderwerpen als “lief &leed”, de mededelingen van het team en de MR.

Klik hier voor de cijfers van 2018/2019 en de begroting van 2019/2020.

Bij vragen of opmerkingen kunt u een van de leden aanspreken, bellen of een e-mail sturen aan de ouderraad: or.jozefschooldegoorn@skowf.nl

De samenstelling van de ouderraad is m.i.v. het schooljaar 2019 – 2020 als volgt:

Voorzitter:
Stefan Bakker
Penningmeester:
Ester Osse
Annelies Hofland
Notulist:
Denise Koning
Overige leden: Diana Laan
René Kok
Brigitte Schieck
Saskia Bakker
Inge de Groot
Astrid Egstorf
Maurien Knijn
Chantal van Langen (vanuit school)
Emilie Smit (vanuit school)

Nieuws

  • Nieuwsbrief 8

    Nieuwsbrief 8, juli 2020 Schooljaar voorbijWij willen iedereen ...  Lees verder »

  • Nieuwsbrief 7

    Nieuwsbrief 7, juni 2020 Afscheid Ineke gaat per 1 september met ...  Lees verder »

  • Nieuwsbrieven rondom Corona

    U kunt hier de nieuwsbrieven downloaden die verstuurd zijn rondom het ...  Lees verder »

Schoolvakanties

Wilt u weten wanneer de eerstvolgende vakantie is? Klik op de link hieronder!

Alle vakanties »

Contact

Jozefschool De Goorn
Dwingel 6
1648 JM De Goorn
T: 0229 – 54 15 03

Alle contact gegevens »

Jozefschool de Goorn

Contact

Dwingel 6
1648 JM De Goorn

T: 0229 – 54 15 03

Jozefschool de Goorn
Dwingel 6
1648 JM De Goorn

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam