November 2020 protocol basisonderwijs

Er is op 6 november een nieuwe versie van het protocol basisscholen gekomen.

De belangrijkste aanpassing is, als iemand preventief getest is, voor bijvoorbeeld werk of bezoek buitenland en die geen klachten gehad heeft geldt:

De volgende maatregelen gelden nog steeds vanuit het protocol volledige opening basisscholen van 20 oktober 2020 op de Jozefschool:

  • Na lestijd gaan personeelsleden direct naar huis.
  • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is niet verplicht in het basisonderwijs. Lokaal kan besloten worden dit bij verplaatsingen van volwassenen buiten het leslokaal (waarbij de 1,5 m afstand niet gegarandeerd kan worden) wel dringend aan volwassenen te adviseren. Aan alle personeelsleden het dringende advies om buiten het leslokaal een mondkapje te dragen. Wanneer personeelsleden kinderen begeleiden op de gang of in de middenruimte, hoeft dit niet.
  • Bij groepsactiviteiten zoals vieringen en musicals geldt het dringende advies om dit te organiseren met enkel de aanwezigheid van leerlingen en personeelsleden (die onderling 1,5 m afstand houden). Wij hebben besloten geen vieringen met grote groepen kinderen te houden.
  • Voor groepsactiviteiten buiten de school is het advies om de reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Wij hebben dan ook besloten alle activiteiten buiten de school, niet door te laten gaan.
  • We zijn verplicht voor kinderen die thuis moeten blijven, les op afstand te geven. U kunt de afspraken hierover in het eerder gedeelde protocol corona Jozefschool.
  • We moeten kritisch afwegen in hoeverre de aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en/of (externe) professionals strikt noodzakelijk is. Wanneer externen de school in mogen, moeten we de gezondheidscheck doen en gelden de algemene hygiënemaatregelen.
    Ambulant begeleiders van kinderen en stagiaires mogen blijven komen. Ook de muziekdocenten mogen voorlopig les komen geven.
  • Alle contacten met ouders zijn in principe digitaal. In sommige situaties kunnen we toch besluiten het gesprek “live” te laten plaatsvinden. We zullen dit per geval met elkaar bekijken. De oudergesprekken in november zullen digitaal plaatsvinden.

Deze maatregelen zijn woensdagavond 21 oktober met de MR besproken.