Waar wij aan werken

De Jozefschool is continu in ontwikkeling. Dit vraagt de maatschappij van ons omdat wij leven in een steeds veranderende wereld.
Het team van de Jozefschool werkt dan ook volgens een plan-do-check-act-cyclus van vier jaar aan het continu verscherpen van het onderwijsaanbod.
Dit is beschreven in het schoolplan. Dit plan vindt u hier:

Het schoolplan is vervolgens in een kort schoolontwikkelplan omgezet. Dit schoolontwikkelplan behelst doelen voor één schooljaar waar alle teamleden aan werken. Dit doen zij in clusters en in werkgroepen.

Voor schooljaar 2017-2018 hebben wij een aantal verbeterdoelen opgesteld. In dit document kunt u deze lezen:

Het gehele schoolontwikkelplan kunt u bij de schoolleiding opvragen.

Tot slot wordt dit schoolontwikkelplan tussentijds door het team geëvalueerd, bijgesteld. Aan het eind van het schooljaar worden alle conclusies beschreven in een jaarplan. Het jaarverslag van schooljaar 2016-2017 kunt u hier lezen: jaarverslag 2016-2017

Nieuws

Agenda

Schoolvakanties

Wilt u weten wanneer de eerstvolgende vakantie is? Klik op de link hieronder!

Alle vakanties »

Contact

Jozefschool De Goorn
Dwingel 6
1648 JM De Goorn
T: 0229 – 54 15 03

Alle contact gegevens »

Jozefschool de Goorn

Contact

Dwingel 6
1648 JM De Goorn

T: 0229 – 54 15 03

Jozefschool de Goorn
Dwingel 6
1648 JM De Goorn

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam