groep 3 A, B

 

Groep 3 is een fantastische groep om les in te geven! Elk jaar weer de uitdaging om elk kind te leren lezen waardoor een wereld voor ze opengaat.De kinderen hebben in groep 3 een eigen tafeltje met een laatje met hun eigen potlood, gum, kleurpotloden, hun eigen werkboekjes, weektaak etc.  De pauze hebben de kinderen in groep 3 best nodig want er wordt hard gewerkt in groep 3. Lezen, schrijven en rekenen en nog veel meer…….

Daarvoor is een goede werkhouding en zelfstandigheid erg belangrijk. Hier besteden we dan ook veel aandacht aan. Maar we besteden ook veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, muziek, knutselen,gym en spel in de hoeken. In de gang heeft groep 3 dan ook een eigen bouwhoek, speelhuis en constructiemateriaal. Zo proberen we de grote overgang van 2 naar 3 zo geleidelijk mogelijk te laten gaan.

Hieronder wat meer informatie over het leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3.

Het accent ligt op leren lezen

Wij werken met de leesmethode “Veilig Leren lezen”. In groep 3 ligt de nadruk op taal en dan vooral op het leren lezen. Al met al slokt taal een groot deel van de lestijd op, ongeveer een derde van alle uren! In de eerste helft van groep 3 is dat zelfs nog meer, want het proces van leren lezen kost nu eenmaal tijd.

Maar wat gaat het snel!

Al in de eerste schoolweek kunnen de kinderen eenvoudige drie letter woorden lezen. In het begin gaat dat nog letter voor letter, klank voor klank, maar tegen de herfstvakantie lezen de kinderen de korte woordjes al vloeiend.

Rond Kerst kennen de kinderen bijna alle letters en klanken, met uitzondering van lastige combinaties als ‘sch’ en ‘ng/nk’. Aan het eind van groep 3 vormen ook die geen probleem meer, ze lezen dan zelfs al woorden van twee lettergrepen.

In de tweede helft van groep 3 wordt ook het leestempo steeds belangrijker. Maar alle kinderen zijn uniek en en niemand leert op dezelfde manier of in hetzelfde tempo. De methode houdt daar rekening mee en gaat uit van 3 niveaus.

De maangroep, bijna alle kinderen starten in deze groep, dit is de basis.

De stergroep, deze kinderen gaan wat moeizamer door de stof en krijgen extra instructie en leestijd.

De raketgroep, deze kinderen gaat wat sneller door de stof en krijgen extra opdrachten of wat moeilijker opdrachten.

De zongroep, dit zijn de kinderen die meestal al hebben leren lezen in groep 2.  Zij krijgen andere werkboekjes en leesboekjes, vaak naast de maan/raketmaterialen.

Leren schrijven in de groep 3

Wij werken met de schrijfmethode “Pennenstreken”.Het schrijfonderwijs begint met het aanleren van losse schrijfletters (nog geen hoofdletters). In de tweede helft van groep 3 leren de kinderen dan aan elkaar schrijven. Hand in hand met het leren lezen en schrijven gaat het schrijven van zinnen en zelfverzonnen verhaaltjes of briefjes. In het begin moet je moeite moeten doen om te ontcijferen wat er staat. De kinderen schrijven de woorden zoals ze klinken.

Van tellen naar rekenen tot 20

Wij werken met de rekenmethode “Alles Telt en daarbij “Met sprongen vooruit”. Begin groep 3 is rekenen vooral een voortzetting van de telactiviteiten die de kinderen uit groep 2 nog kennen. De kinderen leren getallen herkennen en schrijven en maken kennis met de begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’. Als na een tijdje de tekens + en – worden geïntroduceerd, ontstaan er echte sommen. Het rekenen speelt zich nog af onder de 10 en sommen worden voornamelijk opgelost door te tellen, eventueel met behulp van een rekenrek. In de tweede helft van groep 3 leren we ook sommen uit te rekenen boven de 10. Tijdens de rekenlessen gaan we aan de slag met tellen (tot 100), splitsen (een getal in twee delen verdelen), verdubbelen en halveren. Ook meten en klokkijken (hele en halve uren) en rekenen met geld (euromunten van €1 en €2, briefjes van 5. 10 en 20 euro) komen aan de orde. Rekenen met geld natuurlijk, vooral in het begin, vaak in ons winkeltje in de klas. Tegen de zomervakantie kunnen de meeste kinderen optelsommen en aftreksommen onder de 20 redelijk vlot uitrekenen. Sommetjes onder de 10 zijn echt gesneden koek, net als tellen in stapjes van 2, 5 of 10.

Aandacht voor de wereld om je heen

Vanaf een jaar of zeven beginnen kinderen steeds meer oog te krijgen voor de wereld om hen heen. Vandaar dat dingen die ze leren bij het vak wereldoriëntatie hen vaak erg interesseren.

Het vak Wereldoriëntatie komt in groep 3 nog niet structureel aan de orde, maar halen we uit de thema’s van de leesmethode “Veilig Leren Lezen”, het schooltv programma “Huisje Boompje Beestje”, de schoolthema’s en natuurlijk behandelen we de seizoenen van het jaar.

Leerkracht

groep 3 A
Maaike Karsten (ma. t/m do.)
Maaike Karsten@skowf.nl

Monique Stroet (vrij.)
Monique.stroet@skowf.nl

groep 3 B
Marisca Beemster (ma. t/m vrij.)
marisca.beemster@skowestfriesland.nl

 

 

Contact

Jozefschool
Zandbergen 2
1671 MA Medemblik

T: 0227 542146

Alle contact gegevens »

Agenda

Contact

Zandbergen 2
1671 MA Medemblik

T: 0227542146
E: directie.jozefmedemblik@skowestfriesland.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam