groep 4

Dit schooljaar hebben we twee groepen 4: groep 4A en groep 4B

Wat doen wij allemaal in groep 4?
Hieronder kunt u het één en ander lezen.

Lezen 

Lezen is in groep 4 heel belangrijk. We besteden hier dan ook veel tijd aan. Elke ochtend beginnen we met 15 minuten bieblezen. De kinderen halen zelf uit de bieb een boek van hun eigen niveau. Hier lezen ze dan stil in. Elke ochtend mogen 2 kinderen bij ons komen die wij even willen horen. Zo kunnen we goed in de gaten houden hoe het kind leest, zit het op niveau, kan hij/zij al verder? Elke middag lezen we ook 15 minuten. De meeste kinderen lezen dan in hun biebboek. Wij lezen dan met de kinderen die het lastig vinden vloeiend en vlot. Ook gebruiken wij de methode estafette lezen. Dit doen wij 2 keer in de week. Van correct naar vlot en vloeiend lezen. Leestechniek staat voorop, maar er is ook veel aandacht voor leesplezier en -bevordering. Want een kind dat graag leest, ontwikkelt zichzelf.  We werken met 3 niveaus: aanpak 1 voor risicolezers, aanpak 2 voor methodevolgers (normale ontwikkeling) én aanpak 3 voor vlotte lezers (snelle ontwikkeling). 

Begrijpend lezen doen wij 1 keer in de week. We gebruiken de methode nieuwsbegrip. Deze methode werkt met actuele onderwerpen. We weten dus pas kort van te voren wat het onderwerp is. Soms is het onderwerp niet zo geschikt voor groep 4, dan kijken we in het archief of er met dezelfde strategie een les is die beter bij de belevingswereld van groep 4 past. We leren de kinderen eerst voorspellen waar de tekst over gaat, door te kijken naar de plaatjes, de titel en de kopjes. Daarnaast leren we de strategieën: ophelderen van onduidelijkheden, vragen stellen, verwijswoorden, verbanden en samenvatten. Elke les staat 1 strategie centraal. 

 Staal (Spelling en Taal) 

Spelling aanpak van Jose Schraven. 

Alle kinderen leren hiermee spellen. Elke dag krijgen de kinderen een instructie en herhalen we de aangeboden categorieën. Ook zit grammatica in de spelling verweven. Denk daarbij aan samenstellingen, werkwoorden en hoofdletters. Elke week wordt er 1 categorie aangeboden. Hier hoort een gebaar en een regel bij. In elk volgend jaar horen en zien de kinderen dezelfde regel en gebaar. De kinderen krijgen elke dag een dictee, die we na het dictee samen nakijken. Elke keer wordt de categorie en regel herhaald. De kinderen wordt hierdoor geleerd eerst te denken en dan te schrijven. 

Taal 

We werken in thema’s die 4 weken duren. We werken naar een product. Dit kan zijn een presentatie of een publicatie.  Bv. Spelregels maken voor het staalspel, de tocht beschrijven van huis naar school. De kinderen moeten vaak samen overleggen. Ze moeten naar elkaar luisteren en reageren op elkaar. Er zijn verschillende soorten lessen; woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven.  In week 4 is de toets, na de toets kijken we wie er nog extra instructie nodig heeft, herhaling of verrijking. Elk kind gaat dan op zijn eigen niveau aan de slag.  Bij Staal kunnen de kinderen op een Chromebook aan slag met spelling en woordenschat. Bij spelling horen de kinderen een woord, die zij dan moeten typen. Tussendoor mogen de kinderen nog een spel spelen en dan krijgen de kinderen weer andere woorden. Bij woordenschat moeten de kinderen met de woorden van de week allemaal oefeningen doen. Woorden in een parachute zetten, een woordentrap maken, bij plaatjes/foto’s de goede woorden zoeken. Ook hier kunnen ze tussendoor een spelletje spelen. 

Rekenen 

Met rekenen leren de kinderen in groep 4 veel nieuwe vaardigheden. Ze komen binnen aan het begin van het schooljaar en kunnen sommen uitrekenen tot 20. Aan het einde van groep 4 kunnen ze sommen uitrekenen tot 500, kennen ze de meeste keersommen en zelfs al wat deelsommen. Daarnaast kunnen ze klokkijken tot bijna op de minuut. Een hele ontwikkeling in een schooljaar. Veel is erop gericht dat de kinderen in de ‘echte wereld’ zich ook kunnen redden in situaties waarbij rekenvaardigheden gevraagd worden.  

In de praktijk betekent dit dat we ons veel richten op getalrelaties en getalbegrip. Ze leren de betekenis van de getallen (telefoonnummers, kalenders, klokken, etc.) en dat ze verschillende functies hebben. Daarnaast kijken we naar de structuur en volgorde van getallen. Dit doen we met ondersteuning van gestructureerd materiaal (rekenrekje, kralenketting van 100,  (lege) getallenlijn). We wijzen de kinderen steeds op handig rekenen. Denk aan 59-7= (9-7=2, dus 59-2-57) 

Ook wordt er aandacht besteed aan meten (lengte, omtrek, gewicht, inhoud), meetkunde (ruimtelijke oriëntatie, afstand, windrichting, plattegronden, schaal etc.), rekenen met geld en het aflezen van tabellen en grafieken.  

 Schrijven  

In groep 4 bieden wij de hoofdletters aan. We schrijven aan elkaar. We geven eerst instructie en doen wat handspelletjes of we letten op de schrijfhouding. Ook bij de andere vakken schrijven de kinderen aan elkaar. We schrijven met potlood. 

 Hemel en aarde 

Godsdienst en levensbeschouwing. We behandelen 5 thema’s per jaar. We lezen uit de bijbel maar ook andere verhalen behandelen we. We filosoferen, tekenen, lezen, praten hierover.  Met kerst en met pasen hebben wij een viering met de hele school. We lezen dan ook de bijbehorende verhalen uit de bijbel. 

 Vreedzame school 

De Vreedzame School is een sociaal-emotioneel programma voor basisscholen. Hiermee willen we dat kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de klas/school, en staan open voor de verschillen tussen mensen. 

 Gym 

We gymmen 2 keer in de week in de muiter. 1 keer in de week staan er grote materialen klaar en kunnen de kinderen daar nieuwe vaardigheden leren. De andere keer hebben we een spelles. We gymmen in de Muiter. 

 Wereld oriëntatie 

We kijken school tv (buitendienst, klokhuis, huisje boompje beestje. Ook binnen b.v. de methode Staal komen leuke thema’s voor waar we met de kinderen over werken. We hebben natuurlijk nog meer thema’s: Kinderboekenweek, de feesten, schoolthema’s.  

 Creatieve vakken 

We knutselen, tekenen, maken muziek, zingen liedjes. We proberen dit ook te doen in bepaalde thema’s waarin we werken, denk aan de Kinderboekenweek, sinterklaas, kerst. 

Leerkracht

 

Groep 4A

Kathalein van Dieren (ma. di.)
kathalein.vandieren@skowf.nl

Maaike Karsten (woe. do. vrij)
maaike.karsten@skowf.nl

Groep 4B

Tom Kramer (ma. di. do. vrij.)
tom.kramer@skowf.nl

Monique Stroet (woe.)
monique.stroet@skowf.nl

Contact

Jozefschool
Zandbergen 2
1671 MA Medemblik

T: 0227 542146

Alle contact gegevens »

Contact

Zandbergen 2
1671 MA Medemblik

T: 0227542146
E: directie.jozefmedemblik@skowestfriesland.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam