groep 5

Schooljaar 2018 / 2019 bestaat groep 5A uit 19 kinderen en twee juffen. Juf Monique is er altijd op maandag en dinsdag en juf Annegré op de woensdag, donderdag en vrijdag.

Leesonderwijs

Lezen in de bibliotheekboeken op het avi niveau doen we twee keer per dag ongeveer een kwartier.Via “Goed Gelezen “en “Nieuwsbegrip” oefenen we het begrijpend lezen.

Boekbespreking en spreekbeurt

Dit schooljaar doet elke leerling een boekbespreking en een spreekbeurt. We bespreken dit vooraf met de kinderen en maken hier een tijdsplan voor.

Rekenen

Wij werken met de methode Alles Telt. Hieronder lees u in een vogelvlucht wat er o.a. in groep 5 wordt aangeboden en geoefend.
Van groep 4 naar groep 5 Na een korte herhaling van de stof van groep 4 wordt de telrij uitgebreid naar 1000.

Getalrelaties en getalbegrip

Ook in groep 5 spelen getalrelaties en getalbegrip een belangrijke rol. De telrij wordt uitgebreid. Daarbij gaat het om het heen en terug tellen tot 1000 en tellen met sprongen van 2, 5, 10, 20, 50 en 100.

Optellen en aftrekken

Het optellen en aftrekken tot 100 (groep 4) via de rijgmethode wordt voortgezet. Bij de rijgmethode laat je het eerste getal heel, het tweede getal rijg je er in stukken aan vast. Bij 57 + 25 reken je eerst 57 + 20 uit. Dat is 77. Dan verdeel je 5 in 3 + 2. 77 + 3 = 80, 80 + 2 = 82. Een belangrijk moment is het optellen en aftrekken met een sprong over het tiental. Voor kinderen is dit een cruciaal leermoment. Met opgaven als 156 + 99 en 600 – 99 wordt handig gerekend. Behalve de rijgmethode komt ook de splitsmethode aan de orde. Bij de splitsmethode splits je de getallen in tienen en enen. Bij 57 + 26 reken je eerst 50 + 20 uit en daarna 7 + 6. Beide antwoorden voeg je samen: 70 + 13 = 83.

Vermenigvuldigen en delen De tafels worden geoefend met het tafelbord.

Aan het einde van groep 5 worden de tafels uitgebreid naar sommen van het type 20 × 3 en 9 × 14. Bij het verdelen gaat het om het (ver)delen van hoeveelheden zonder rest (16 : 4) en met rest (18 : 4). Sommen van het type 39 : 3 worden aan het einde van groep 5 geïntroduceerd.

Automatiseren en memoriseren

Bij optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen speelt automatisering een belangrijke rol. Automatiseren betekent dat kinderen de sommen nog niet uit hun hoofd hoeven te kennen, maar nog een tussenstap mogen maken. Bijvoorbeeld: 6 × 5 mag via 5 × 5 worden uitgerekend. Memoriseren betekent dat de kinderen het antwoord op sommen direct weten (uit het hoofd). In de beheersingstoetsen wordt getoetst in welke mate de kinderen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen beheersen.

Overige leerlijnen:

Bij meten gaan de kinderen aan de slag met inhoud (het vullen van maatbekers), omtrek (vijvers), oppervlakte (‘Hoeveel tegels zijn er nodig om de vloer te bedekken?’) en gewicht. Bij meetkunde gaat het om ‘doen’. Maar ook verklaren speelt een belangrijke rol. Bij het rekenen met geld komt de kommanotatie om de hoek kijken (€ 1,69). Het klokkijken wordt uitgebreid met digitale tijden tot 12 uur. Naast verhoudingen en verhoudingstabellen maken de kinderen voor het eerst kennis met de beeld- en de staafgrafiek.

Na elk blok volgt een toets en remediëringsopdrachten.

Taal/ spelling

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe taal/spellingmethode Staal. We hebben er voor gekozen om met alle groepen tegelijk te starten.

Tijdens de spellinglessen werken we aan spelling van de onveranderlijke woorden, werkwoordspelling en grammatica ( woordsoorten, zinsdelen en leestekens)Dit oefenen we met categoriekaarten, oefendictees, en maken opdrachten in het werkschrift. Ook oefenen via de computer en chromebooks.

Tijdens de taallessen werken we aan woordenschat, taalverkennen, spreken en luisteren en schrijven. In groep 5 komen de volgende thema’s aan bod: ziekenhuis, nacht, eskimo’s, dierentuin, noodweer, draaien, geld, geheimen. We oefenen in een werkboek met bijbehorend bronnenboek. Ook hier oefenen we via de computer en chromebooks Na elk blok volgt een toets en remediëringsoefeningen.

Wereldoriëntatie

Tijdens de wereldoriëntatielessen maken we gebruik van de methode “De wereld van Zwijssen” We werken met “wereldzaken” hierin worden aardrijkskundige zaken behandeld zoals de wijk, stad,  dorp en platteland, aan het werk, water, op vakantie. En met “Tijdzaken” waarin de geschiedenis centraal staat o.a.jagers en boeren, Grieken en Romeinen, monniken en ridders, steden en dorpen, steden en staten, ontdekkers en hervormers.

Schrijven

De leerlingen leren om aan elkaar te schrijven. Dit handschrift gaat het snelst om bijvoorbeeld te dicteren.

Verkeer

We volgen de methode van Veilig Verkeer Nederland. Voor groep 5 heet dat: Op voeten en fietsen. We hebben 8 thema’s per jaar oa Wie mag eerst ?, Hoe zit dat bij een rotonde?, Over het spoor. Onderwerpen die de leerlingen tegen kunnen komen als ze zich in het verkeer begeven.

Gymnastiek

We hebben twee keer per week (maandag en vrijdag) gymles in De Muiter . Op maandag werken we in vakken met de toestellen en op vrijdag is er meestal een spelles.

Blokfluiten

Alle leerlingen van groep 5 krijgen blokfluitles. Dit zal ongeveer2 maanden duren en altijd op vrijdagmiddag plaatsvinden. De kinderen die aanleg en inzet tonen mogen verder gaan met de lessen en als het oefenen ( thuis ) goed gaat, mogen ze in het Jozefschool Orkest spelen. Dit gebeurt bij de kerst- en paasviering.

Creatieve vorming

Natuurlijk hebben we aandacht voor de artistieke en creatieve uitingen van de leerlingen. We besteden aandacht aan tekenen, schilderen en knutselen. Bij de vrijdagmiddagactiviteiten komen er bijzondere activiteiten aan de orde zoals koken, fietsband plakken, solderen, figuurzagen, breien, haken, werken met vilt en nog veel meer. De leerlingen van groep 5, 6 , 7 en 8 worden in groepen van ongeveer 10 kinderen verdeeld. We rekenen wel op de hulp van ouders hierbij. ( en opa’s, oma’s bijvoorbeeld zijn ook van harte welkom.)

Leerkracht

Groep 5A

Monique Stroet (ma. di.)
monique.stroet@skow.nl

Annegré Harlaar (woe. do. vrij.)
annegre.harlaar@skowf.nl

Groep 5B

Roxanne Berkhout (ma. t/m vrij.)
roxanne.berkhout@skowf.nl

 

Contact

Jozefschool
Zandbergen 2
1671 MA Medemblik

T: 0227 542146

Alle contact gegevens »

Contact

Zandbergen 2
1671 MA Medemblik

T: 0227542146
E: directie.jozefmedemblik@skowestfriesland.nl

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam