In Nieuwsbrief 11 is te lezen hoe het extra schoolreisje te winnen is. De leerlingen zullen hun ouders wel aansporen. Halen we 100%?