Leerlingenraad

Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en kunnen mogelijk aan de slag met de ideeën die ze binnen krijgen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich betrokken voelen bij hun school.
In onze leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 3 t/m 8. Uit elke groep worden een of meer leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. De informatie wordt besproken tijdens een vergadering. Aan de leerlingen ook weer de taak om dit terug te koppelen in de eigen groep. De leerlingen worden begeleid door één van de leerkrachten.

Nieuwe bezetting leerlingenraad

(Hier volgt een nieuwe foto)

Contactgevens

Pancratiusschool
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen

0228-312846
Facebook

»

Pancratiusschool

Contactgegevens:

Pancratiusschool Enkhuizen
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen
T: 0228-312846
E: directie.pancratius@skowf.nl

Pancratiusschool
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam