Missie en visie

 

Slogan: Pancratiusschool, waar ieder kind telt!

Missie:

 ‘Kinderen optimaal ontwikkelen, passend binnen hun mogelijkheden’

Kernwaarden binnen de school:

Kwaliteit: kinderen en leerkrachten in hun kracht zetten.

Ontwikkeling: we kijken naar mogelijkheden, we streven een brede ontwikkeling na.

Respect: je mag zijn wie je bent, diversiteit als meerwaarde.

Passie: professionele leerkrachten die het maximale uit kinderen en zichzelf halen.

Samenwerking: samen kan je veel!

Onze school werkt vanuit een katholieke identiteit.
We maken deel uit van Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland.
De missietekst van SKO West-Friesland is:

‘Samen lerend inspirerend de toekomst in’


Visie:
De Pancratiusschool biedt een volledig onderwijspakket, waarbij er veel nadruk wordt gelegd op het zelfstandig werken.
Binnen de vele vakgebieden die het basisonderwijs kent is het belangrijk, dat de kinderen een goede basis krijgen van rekenvaardigheden, taalvaardigheden en sociale vaardigheden.

Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het eigen leer- en werktempo van de kinderen. Het onderwijs binnen onze school wordt afgestemd op de mogelijkheden van het kind, waardoor de kinderen op school volledig tot hun recht kunnen komen. Kinderen moeten zich zó kunnen ontplooien dat ze na de basisschool het type onderwijs kunnen volgen dat tot hun mogelijkheden behoort.

Het onderwijs op onze school wordt gegeven in een sfeer van vertrouwen en openheid; de kinderen moeten zich veilig voelen op onze school. We proberen de kinderen zich in die sfeer bewust te laten worden van begrippen als rechtvaardigheid en respect.

 

Contactgevens

Pancratiusschool
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen

0228-312846
Facebook

»

Pancratiusschool

Contactgegevens:

Pancratiusschool Enkhuizen
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen
T: 0228-312846
E: directie.pancratius@skowf.nl

Pancratiusschool
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam