MR en OV

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR behartigt de belangen van alle betrokkenen bij de school (leerlingen, ouders en personeel). De MR denkt met de directie mee over belangrijke schoolzaken (formatieplan, klassenindeling, etc.).
De raad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.
De vergaderingen zijn openbaar en worden vermeld in de agenda. 

De leden van de MR
Namens de leerkrachten:                      Namens de ouders:

Anne-Marie Roemer                               Marijtje Noordeloos
Saskia Schriel                                           Lydia van Marle
Alexandra Baas                                       Cynthia Groot
                                                                    Yvonne Bootsma

De MR vergadert het komend schooljaar op de volgende data:
Vergaderingen van MR zijn toegankelijk voor ouders en personeelsleden van de school. De vergaderingen beginnen om 19:15. 

 

Klik hier om het activiteitenplan van de MR te downloaden.
Klik hier om het jaarverslag van de MR te downloaden

Oudervereniging (OV)

De Oudervereniging zorgt voor het reilen en zeilen van de festiviteiten, geeft adviezen en zorgt voor de financiële bijdrage van de ouders. Twee leden van de oudervereniging vormen de sportcommissie.

Voorzitster: Debbie Berkhout
Secretaris: Miranda van Oeffelen
Penningmeester:  Lidewij van Bijnen

Leden:

Martijn Rem
Debbie Berkhout
Lidewij van Bijnen
Gretchen Kooiman
Miranda van Oeffelen
David Hagemann
Hiske Boogaard
Corien Doezie
Chantal Leeninga
Debby de Reus
Saskia Hardonk

Bij de vergaderingen zijn de leerkrachten vertegenwoordigd door; Olga Schulte en Hilma Groot
Vergaderdata 2020-2021

  •  

Ouderbijdrage
Ter bestrijding van de onkosten van de diverse activiteiten
voor uw kind(eren), wordt door de oudervereniging een vrijwillige bijdrage geheven van €40.00 per kind.
U ontvangt hiervoor een nota van de penningmeester, Lidewij van Bijnen.

Texelkamp
Voor de kosten van het Texelkamp groep 8, ontvangt u in groep 7 een factuur, omdat groep 8 in het begin van het nieuwe schooljaar op kamp gaat.
De kosten voor het Texelkamp zijn op dit moment vastgesteld op 100 euro.

 

Contactgevens

Pancratiusschool
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen

0228-312846
Facebook

»

Pancratiusschool

Contactgegevens:

Pancratiusschool Enkhuizen
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen
T: 0228-312846
E: directie.pancratius@skowf.nl

Pancratiusschool
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam