Organisatie

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR behartigt de belangen van alle betrokkenen bij de school (leerlingen, ouders en personeel). De MR denkt met de directie mee over belangrijke schoolzaken (formatieplan, klassenindeling, tussenschoolse opvang etc.).
De raad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.
De vergaderingen zijn openbaar en worden vermeld op de schoolsite.

De leden van de MR
Namens de leerkrachten:                      Namens de ouders:

Anne-Marie Roemer                                Marijtje Noordeloos
Saskia Panman                                         Pamela Riezebos
Alexandra Baas                                         Lydia van Marle

De MR vergadert het komend schooljaar op de volgende data:
Vergaderingen van MR zijn toegankelijk voor ouders en personeelsleden van de school.
De vergaderingen beginnen om 19:15 in het schoolgebouw aan de Doelenstraat 17, Enkhuizen.

 • maandag 17 september
 • maandag 26 november
 • maandag 14 januari
 • maandag 18 maart
 • maandag 20 mei
 • maandag 24 juni

Klik hier om het activiteitenplan van de MR te downloaden.

Oudervereniging (OV)

De Oudervereniging zorgt voor het reilen en zeilen van de festiviteiten, geeft adviezen en zorgt voor de financiële bijdrage van de ouders. Twee leden van de oudervereniging vormen de sportcommissie.

Voorzitster: Saskia van Buuren
Secretaris: Muriël Meester
Penningmeester: Lilian Roodenrijs
Leden:
Patricia Mos
Gerrit Knukkel
Barry Postel
Mirjam Kampen
Martijn Rem
Debbie Berkhout
Lidewij van Beijnen
Gretchen Kooiman

Bij de vergaderingen die op maandag plaatsvinden zijn ook twee leerkrachten vertegenwoordigd; Hester de Jong en Olga Schulte
Vergaderdata 2018-2019

 • maandag 10 september
 • dinsdag 9 oktober
 • maandag 12 november
 • dinsdag 11 december
 • maandag 14 januari
 • dinsdag 12 februari
 • maandag 11 maart
 • dinsdag 9 april
 • maandag 13 mei
 • dinsdag 11 juni

Ouderbijdrage
Ter bestrijding van de onkosten van de diverse activiteiten
voor uw kind(eren), wordt door de oudervereniging een vrijwillige bijdrage geheven van €40.00 per kind.
U ontvangt hiervoor een nota van de penningmeester, Lilian Roodenrijs.

Texelkamp
Voor de kosten van het Texelkamp groep 8, ontvangt u in groep 7 een factuur, omdat groep 8 in het begin van het nieuwe schooljaar op kamp gaat.
De kosten voor het Texelkamp zijn op dit moment vastgesteld op 100 euro.

 

Contactgevens

Pancratiusschool
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen

0228-312846
Facebook

»

Pancratiusschool

Contactgegevens:

Pancratiusschool Enkhuizen
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen
T: 0228-312846
E: directie.pancratius@skowf.nl

Pancratiusschool
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam