Organisatie

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR behartigt de belangen van alle betrokkenen bij de school (leerlingen, ouders en personeel). De MR denkt met de directie mee over belangrijke schoolzaken (formatieplan, klassenindeling, tussenschoolse opvang etc.).
De raad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.
De vergaderingen zijn openbaar en worden vermeld in de nieuwsbrief en op de schoolsite.

De leden van de MR
Namens de leerkrachten:                      Namens de ouders:

Hilma Groot                                           Marijtje van Galen
Anne-Marie Roemer                               Machteld Wit
Alexandra Baas

De MR vergadert het komend schooljaar op de volgende data:
Vergaderingen van MR zijn toegankelijk voor ouders en personeelsleden van de school.
De vergaderingen beginnen om 19:15 in het schoolgebouw aan de Doelenstraat 17, Enkhuizen.

 • maandag 12 september
 • maandag 31 oktober
 • maandag 12 december
 • maandag 16 januari
 • maandag 6 maart
 • maandag 15 mei
 • maandag 26 juni

Oudervereniging (OV)

De Oudervereniging zorgt voor het reilen en zeilen van de festiviteiten, geeft adviezen en zorgt voor de financiële bijdrage van de ouders. Twee leden van de oudervereniging vormen de sportcommissie.

Voorzitster: Heliante Moningka
Secretaris: Madeleine Goldsmith
Penningmeester: Lilian Roodenrijs
Leden:
Patricia Mos
Saskia van Buuren
Gerrit Knukkel
Barry Postel
Lydia Reinstra
Muriël Meester
Karine Endhoven

Bij de vergaderingen die op maandag plaatsvinden zijn ook twee leerkrachten vertegenwoordigd; Hester de Jong en Olga Schulte
Vergadering 2016-2017

 • 12 september
 • 10 oktober
 • 14 november
 • 12 december
 • 16 januari 2017
 • 13 februari
 • 13 maart
 • 10 april
 • 15 mei
 • 19 juni

Ouderbijdrage
Als u zich inschrijft op onze school wordt u automatisch lid van onze oudervereniging.
Ter bestrijding van de onkosten van de diverse activiteiten
voor uw kind(eren), wordt door de oudervereniging een vrijwillige bijdrage geheven van €40.00 per kind.
U ontvangt hiervoor een nota van de penningmeester, Lilian Roodenrijs.

Texelkamp
Voor de kosten van het Texelkamp groep 8, ontvangt u in groep 7 een factuur, omdat groep 8 in het begin van het nieuwe schooljaar op kamp gaat.
De kosten voor het Texelkamp zijn op dit moment vastgesteld op 100 euro.

Statuten Oudervereniging

Jaarverslag oudervereniging Pancratiusschool 2015-2016

Financieel overzicht 2015-2016

Contactgevens

Pancratiusschool
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen

0228-312846
Facebook

»

Pancratiusschool

Contactgegevens:

Pancratiusschool Enkhuizen
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen
T: 0228-312846
E: directie.pancratius@skowestfriesland.nl

Pancratiusschool
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam