Tussenschoolse opvang

Tussen de middag is er gelegenheid tot overblijven. De kosten hiervan zijn €2,00 per keer. De kinderen nemen zelf een lunchpakket mee, incl. drinken.
Tijdens het overblijven zijn er gecertificeerde overblijfkrachten aanwezig.
Els Messchaert is coördinator.

De overblijfafspraken zijn opgenomen in een overblijfprotocol. Dit protocol is in i.s.m. de MR tot stand gekomen. Het overblijfprotocol ligt ter inzage op school. Ieder jaar wordt het protocol en de financiële verantwoording in de MR besproken.

 

 

 

Contactgevens

Pancratiusschool
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen

0228-312846
Facebook

»

Pancratiusschool

Contactgegevens:

Pancratiusschool Enkhuizen
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen
T: 0228-312846
E: directie.pancratius@skowf.nl

Pancratiusschool
Doelenstraat 17
1601 GL Enkhuizen

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam