Petrus Canisius

Welkom op basisschool Petrus Canisius

Ons onderwijs
Op de Petrus Canisius geven wij de leerlingen een stevige basis op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Wij betrekken de leerlingen bij het eigen leerproces, door ze eigenaarschap te laten ervaren over het eigen leren. De leerlingen leren eigen keuzes maken en zelfstandig te werken. Ook creëren we een breed aanbod van activiteiten en thema’s waar communiceren, samenwerken, redeneren en probleem oplossen een belangrijke rol spelen. Op onze school leren wij van en met elkaar, zowel op leerling- als op leerkrachtniveau.

Een veilige school
De Petrus Canisius is een school waar een veilige, rustige en open sfeer voorop staat. We werken volgens de Kanjertraining, deze methode helpt bij het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De leerlingen leren vertrouwen te hebben in zichzelf en gaan zelfverzekerd de toekomst tegemoet.

Een katholieke identiteit
Op de Petrus Canisius leren de leerlingen van jongs af aan dat iedereen verschillend is, op een andere manier leert, gelijkwaardig is en erbij hoort. Op onze school werken leerlingen, leerkrachten en ouders met elkaar samen. Wij vinden een goed contact met u als ouder een voorwaarde om de ontwikkeling van uw kind optimaal te laten verlopen.

Wilt u een kijkje komen nemen op onze school, u bent van harte welkom! U kunt hiervoor een afspraak maken met onze directeur, Erna Driest.

Nieuws

Nieuwsbrief Stichting Muziek Opmeer

Hier kunt u de nieuwsbrief van Stichting Muziek Opmeer van mei 2019 ...  Lees verder

Agenda

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Hier vindt u informatie.Aanmelden

Organisatie

Hier vindt u informatie over de MR en OR.

Lees verder

Schoolgids

In deze schoolgids treft u veel (praktische) informatie over onze school. Dit naslagwerk is uiteraard niet volledig. Voor vragen kunt u zich altijd wenden tot de leerkracht of de directeur.

Lees verder

SKO West-Friesland

Basisschool Petrus Canisius maakt onderdeel uit van SKO West-Friesland. SKO West-Friesland is een onderwijsstichting waarin intensief samengewerkt wordt om de kwaliteit van het onderwijs op de in totaal 23 scholen te versterken en verder te ontwikkelen.

Lees verder

Een stukje historie over de schoolnaam

Petrus Canisius *8 mei 1521 te Nijmegen, †21 december 1597 te Fribourg.

Petrus Kanis, zijn wereldse naam, was zoon van burgemeester Jacob Kanis. Hij studeerde in Keulen, werd in  1546 tot priester gewijd. In 1549 legde hij zijn kloostergeloften af te Rome in de aanwezigheid van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïetenorde.

Petrus Canisius schreef een succesvolle ‘kleine’ catechismus voor het volk. Hij reisde veel en wordt de tweede apostel van Duitsland genoemd na St.Bonifatius van Mainz. Zijn lichaam ligt in de St. Michaëlskerk van Fribourg. Hij is heilig verklaard en tot kerkleraar (van de Contrareformatie) uitgeroepen in 1925. Petrus Canisius was een voorvechter van een goede christelijke opvoeding van kinderen.

De school in De Weere is naar hem vernoemd, er staat een beeldhouwwerk van hem tegen het schoolgebouw.

Contact

Basisschool Petrus Canisius
Directie: Erna Driest (di t/m vr)
Vekenweg 4
1663 BA De Weere
T: 0229-581335
E: directie

Petrus Canisius
Vekenweg 4
1663 BA De Weere

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam