Petrus Canisius

Een school waarin….

… een veilige, rustige en open sfeer voorop staat;
… we kinderen betrekken bij hun eigen leerproces;
… we de betrokkenheid van de kinderen willen vergroten door ze:

  • eigenaar te laten worden van hun leren,
  • keuzes te leren maken,
  • zelfstandig te werken,
  • te werken met thema’s.

Een breed aanbod van activiteiten te creëren waarin:

  • communiceren
  • samenwerken
  • redeneren
  • probleem oplossen een belangrijke rol spelen.

En dreigt er een valse noot tijdens het verblijf van uw kind,
dan zullen wij ons best doen, door een goede zorgstructuur, uw kind weer zo goed mogelijk te laten meespelen. Dit alles kunnen wij natuurlijk niet zonder de hulp van ouders. Daarom is de inbreng van ouders in onze school belangrijk.

Wilt u een kijkje komen nemen op onze school, u bent van harte welkom!

Nieuws

Aanbod stichting Leergeld West-Friesland 2018-2019

Hier kunt u het aanbod van stichting Leergeld West-Friesland ...  Lees verder

Agenda

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Hier vindt u informatie.Aanmelden

Organisatie

Petrus Canisius, een school waar muziek in zit! Hier vindt u informatie over de MR en OR.

Lees verder

Schoolgids

In deze schoolgids treft u veel (praktische) informatie over onze school. Dit naslagwerk is uiteraard niet volledig. Voor vragen kunt u zich altijd wenden tot de leerkracht of tot de directeur.

Lees verder

SKO West-Friesland

Basisschool Petrus Canisius maakt onderdeel uit van SKO Westfriesland. SKO West-Friesland is een onderwijsstichting waarin sinds 1 april 2010 intensief samengewerkt wordt door de besturen van SKO De Gouw en SKO De Dijken om de kwaliteit van het onderwijs op de in totaal 23 scholen te versterken en verder te ontwikkelen.

Lees verder

Een stukje historie over de schoolnaam

Petrus Canisius *8 mei 1521 te Nijmegen, †21 december 1597 te Fribourg.

Petrus Kanis, zijn wereldse naam, was zoon van burgemeester Jacob Kanis. Hij studeerde in Keulen, werd in  1546 tot priester gewijd. In 1549 legde hij zijn kloostergeloften af te Rome in de aanwezigheid van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïetenorde.

Petrus Canisius schreef een succesvolle ‘kleine’ catechismus voor het volk.
Hij reisde veel en wordt de tweede apostel van Duitsland genoemd na St.Bonifatius van Mainz. Zijn lichaam ligt in de St. Michaëlskerk van Fribourg. Hij is heilig verklaard en tot kerkleraar (van de Contrareformatie) uitgeroepen in 1925. Petrus Canisius, was een voorvechter van een goede christelijke opvoeding van kinderen.

De school in De Weere is naar hem vernoemd, er staat een beeldhouwwerk van hem tegen het schoolgebouw.

Contact

Basisschool Petrus Canisius
Directie: Frank Knijn (di, do, vr)
en Erna Driest (di t/m vr)
Vekenweg 4
1663 BA De Weere

T: 0229-581335
E: directie

Petrus Canisius
Vekenweg 4
1663 BA De Weere

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam