Basisschool Petrus Canisius

Welkom op de website van basisschool Petrus Canisius! Wij bieden opvang en onderwijs onder één dak.

We hebben een nieuw logo! Het gevouwen papieren vliegtuigje is een creatieve uiting van ontwikkelen en groeien. Een kind vouwt het vliegtuigje en gooit het de lucht in. Soms moet je een vouw verbeteren om het vliegtuigje goed te laten vliegen of moet de techniek van gooien heroverwogen worden. Dit alles wordt ondersteund door de basis, de identiteit van de school. De groeimindset is te zien in de blaadjes (groei) met verschillende symbolen (samen leren). Het vliegtuig (kind) kan hierdoor een goede start maken en lang in de lucht blijven.

Opvang en onderwijs

In samenwerking met Berend Botje De Kikkerhoek kunt u in ons gebouw ook voor kinderopvang terecht. Wij bieden op onze locatie buitenschoolse opvang aan voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Op dinsdag en donderdag biedt de peuterspeelgroep opvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

 

Wij geloven dat elk kind kan groeien!

Op onze school vinden wij het belangrijk uit te gaan van een groei mindset. Een groei mindset wil zeggen dat wij leerlingen stimuleren uitdagingen aan te gaan en door te zetten bij tegenslagen. Wij geloven dat elk kind kan leren. Succeservaringen werken als motor voor groei. Een passende spreuk is: ‘Een langzaam groeiende boom kan ook de hoogste worden’.

Ons onderwijs
Op de Petrus Canisius geven wij de leerlingen een stevige basis op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Wij betrekken de leerlingen bij het leerproces, door ze eigenaarschap te laten ervaren over het eigen leren. De leerlingen leren eigen keuzes maken en zelfstandig te werken. Ook creëren we een breed aanbod van activiteiten en thema’s waar communiceren, samenwerken, redeneren en probleem oplossen een belangrijke rol spelen. Op onze school leren wij van en met elkaar, zowel op leerling- als op leerkrachtniveau.

Een veilige school
De Petrus Canisius is een school waar een veilige, rustige en open sfeer voorop staat. We werken volgens de Kanjertraining, deze methode helpt bij het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De leerlingen leren vertrouwen hebben in zichzelf en gaan zelfverzekerd de toekomst tegemoet.

Een katholieke identiteit
De leerlingen leren van jongs af aan dat iedereen verschillend is, op een andere manier leert, gelijkwaardig is en erbij hoort. Op onze school werken leerlingen, leerkrachten en ouders met elkaar samen. Wij vinden een goed contact met u als ouder een voorwaarde om de ontwikkeling van uw kind optimaal te laten verlopen.

Wilt u een kijkje komen nemen op onze school, u bent van harte welkom! U kunt hiervoor een afspraak maken met onze directeur.

Nieuws

Nieuwe beslisboom neusverkouden kind, versie 3 september 2020

Naar aanleiding van (ver)nieuw(d)e regelgeving is de beslisboom voor ...  Lees verder

Agenda

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Hier vindt u informatie.Aanmelden

Organisatie

Hier vindt u informatie over de MR en OR.

Lees verder

Schoolgids

In deze schoolgids treft u veel (praktische) informatie over onze school. Dit naslagwerk is uiteraard niet volledig. Voor vragen kunt u zich altijd wenden tot de leerkracht of de directeur.

Lees verder

SKO West-Friesland

Basisschool Petrus Canisius maakt onderdeel uit van SKO West-Friesland. SKO West-Friesland is een onderwijsstichting waarin intensief samengewerkt wordt om de kwaliteit van het onderwijs op de in totaal 23 scholen te versterken en verder te ontwikkelen.

Lees verder

Een stukje historie over de schoolnaam

Petrus Canisius *8 mei 1521 te Nijmegen, †21 december 1597 te Fribourg.

Petrus Kanis, zijn wereldse naam, was zoon van burgemeester Jacob Kanis. Hij studeerde in Keulen, werd in 1546 tot priester gewijd. In 1549 legde hij zijn kloostergeloften af te Rome in de aanwezigheid van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïetenorde.

Petrus Canisius schreef een succesvolle ‘kleine’ catechismus voor het volk. Hij reisde veel en wordt de tweede apostel van Duitsland genoemd na St.Bonifatius van Mainz. Zijn lichaam ligt in de St. Michaëlskerk van Fribourg. Hij is heilig verklaard en tot kerkleraar (van de Contrareformatie) uitgeroepen in 1925. Petrus Canisius was een voorvechter van een goede christelijke opvoeding van kinderen.

De basisschool in De Weere is naar hem vernoemd, er staat een beeldhouwwerk van hem tegen het schoolgebouw.

Petrus Canisius

Contact

Basisschool Petrus Canisius
Vekenweg 4
1663 BA De Weere
T: 0229-581335
E: directie

Petrus Canisius
Vekenweg 4
1663 BA De Weere

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam