Op dinsdag 6 april hebben de leerkrachten een studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij.