Beste ouders/verzorgers,

Na twee weken schoolonderwijs hebben wij besloten om u te informeren over de gang van zaken op de St. Bernadette. Vanwege de corona maatregelen bieden wij u deze informatie schriftelijk aan. In de laatste week van de vakantie hebben wij d.m.v. studiedagen geïnvesteerd in teambuilding. De studiedagen die in oktober gepland staan, zijn een vervolg hiervan. Het is fijn dat wij nu al ontdekt hebben dat wij de neuzen dezelfde richting op hebben staan.

Tijdens de twee studiedagen hebben wij de bestaande visie van de school bekeken en als team besproken welke uitgangspunten het beste bij de St. Bernadetteschool passen. Wij stellen onze prioriteit dit jaar op het natuuronderwijs, waarbij o.a. de schooltuin betrokken wordt bij onze leerstof.

Wij werken met de hulpmiddelen van het GIP-model. GIP staat voor: Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht. De hulpmiddelen bevorderen de zelfstandigheid van de leerlingen en zorgen voor structuur in de groep. Wij hanteren dit in iedere groep wat zorgt voor een doorgaande lijn in school. 

blokjes | Klassenmanagement | Leermiddelen | Dijkstra
Vragenblokje
Volumemeter

Vorig jaar zijn we gestart met de werkwijze van Cedin binnen het spellingonderwijs. Op deze manier kunnen wij de spellinginstructie in de combinatiegroepen gelijktijdig aanbieden.