Groep 6-7-8

Op maandag staat juf Josephine voor de groep. Meester Harry is van dinsdag tot en met vrijdag aanwezig. Een dag in deze groep ziet er als volgt uit:

’s Morgens starten we altijd met elkaar goedemorgen te wensen. Daarna krijgen de leerlingen even de mogelijkheid om belangrijke zaken naar voren te brengen die op dat moment heel belangrijk zijn voor dat kind.  Het is belangrijk dat de leerlingen de dingen die ze op hun hart hebben kunnen uitspreken, zodat ze later vrij de lessen kunnen volgen.  Indien een leerling dit liever alleen met de leerkracht wilt bespreken dan is daar in overleg natuurlijk ruimte voor.
 
De planning van de dag staat altijd ’s morgens op het bord, deze wordt met de groep doorgenomen. Op deze manier zijn we voorspelbaar en houden we het inzichtelijk.

Aan het begin van de week krijgen alle leerlingen ook een weekplanning; daar staan de zelfstandige en instructielessen op en ook wat je kunt doen als je klaar bent.
De leerlingen kunnen daardoor heel zelfstandig werken.

Na het doornemen van het programma gaan 2 groepen een kwartier zelfstandig lezen en krijgt andere groep instructie.

De leerkracht loopt regelmatig rondjes door de klas om te ondersteunen bij het werk. Juf Lisanne, de onderwijsassistent, helpt hier ook bij. Daarnaast geeft zij extra instructies aan de leerlingen die dat nodig hebben of ondersteunt ze bij de verwerking van de lesstof.
 
’s Morgens krijgen de kinderen voornamelijk de basisvakken: taallessen (ook spelling) , rekenlessen, begrijpend lezen, tutorlezen en zelfstandig lezen.
’s Middags krijgen ze de andere vakken: handvaardigheid, tekenen, muziek, gym, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, Engels, verkeer, sociaal-emotionele vorming, catechese, schrijven.
Op dinsdag krijgen de leerlingen gymles van een vakdocent en donderdag geeft de leerkracht deze zelf.
 
In de groep hebben we  5 chromebooks, ook hierop worden de lessen verwerkt. Door middel van de weekplanning is duidelijk wat er gedaan moet worden wanneer ze klaar zijn. Er wordt hier bewust gekozen voor verschillende activiteiten om iedere leerling op zoveel mogelijk manieren uit te blijven dagen. Dit kunnen werkbladen zijn, maar ook Lego, meccano of Knexx.
 
De school staat in een rijke landelijke omgeving, daar wordt veel gebruik van gemaakt: buiten gymlessen, biologielessen, aardrijkskundelessen en werken in de schooltuin.
Regelmatig hebben we zinnige excursies: Westfries museum, naar scholen voor voortgezet onderwijs, techniek event, huisvuilcentrale, de eigen boerderij van meester, Bonifatiuskerk enzovoorts.
Ook komen er regelmatig mensen van buitenaf lessen geven in de klas: bureau Halt, de pastor, imker, politie, brandweer, mensen van Warm Thuis enzovoorts.
 
In groep 6-7-8 houdt een spreekbeurt en een boekbespreking. Belangrijk hierbij is dat de leerlingen vrij voor een groep leren praten en zich goed kunnen presenteren.
Tevens maken alle leerlingen een werkstuk over een zelf gekozen onderwerp.
 
Aan het eind van het schooljaar voeren we met de 3 groepen de eindmusical op waarin de leerlingen van groep 8 de hoofdrollen krijgen.
Ook gaan we met alle 3 de groepen op kamp.
 
 

Leerkracht

Josephine Hertog (ma)
Harry Blom (di-wo-do-vr)

Contact

Dieuwke Vermeulen (directeur)
Zuidermeerweg 58
1652 CV Zuidermeer

T: 0229-561456

Alle contact gegevens »

Agenda

St Bernadetteschool

Contact

Zuidermeerweg 58
1652 CV Zuidermeer

T: 0229-561456
E: directie.bernadette@skowf.nl

St. Bernadetteschool
Zuidermeerweg 58
1652 CV Zuidermeer

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam