Leerlingenraad

Op onze school vinden wij het belangrijk om samen te werken met en te luisteren naar onze leerlingen. Binnen de leerlingraad gaan 3 leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 zes keer per jaar om tafel met juf Dieuwke. Deze leerlingen worden door middel van verkiezingen door de leerlingen zelf gekozen.

Met elkaar bespreken ze wat ze dit schooljaar willen bereiken, welke doelen ze willen behalen en maken ze een plan van aanpak om dit te bereiken. Onze leerlingen worden ondersteund om deze doelen zoveel mogelijk zelfstandig te behalen. Op deze manier bereiden we ze voor op de huidige praktijk.

Voor de praktische uitvoering van hun plan hebben ze regelmatig overleg met juf Annemiek.

Tijdens het schooljaar 2017/2018 is er gesproken over de aanschaf van buitenspeelgoed, het kiezen van luchtverfrissers voor de wc en het opknappen van het fietsenhok. Wat er dit jaar op de planning staat zal op na het eerste overleg op de website worden geplaatst.

Nik, Sophie en Claudia

Nieuws

  • Lente in de school

    Ons decoteam, bestaande uit twee enthousiaste ouders, heeft de school ...  Lees verder »

  • Afval scheiden

    Omdat wij erg van de natuur houden willen we er ook heel goed voor ...  Lees verder »

  • Steiger geplaatst

    Onze tuin heeft lang niet altijd voldoende aan het regenwater. Soms ...  Lees verder »

Agenda

Contact

Dieuwke Vermeulen (directeur)
Zuidermeerweg 58
1652 CV Zuidermeer

T: 0229-561456

Alle contact gegevens »

St Bernadetteschool

Contact

Zuidermeerweg 58
1652 CV Zuidermeer

T: 0229-561456
E: directie.bernadette@skowf.nl

St. Bernadetteschool
Zuidermeerweg 58
1652 CV Zuidermeer

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam