Medezeggenschapsraad

Alle scholen die onder Stichting Katholiek Onderwijs (SKO) West-Friesland vallen, hebben een eigen Medezeggenschapsraad (MR). De MR wordt vertegenwoordigd door afgevaardigden van ouders en teamleden.

Momenteel bestaat de samenstelling van medezeggenschapsraad uit de volgende personen; 

Erik Buijs, ouder, voorzitter.                                                                                  Marian Koppes, ouder, notulist.                                                                    Cheyenne Warrink, leerkracht, lid.                                                                    Anne Rooker, leerkracht, lid.                                                                          Loraine Ooteman, leerkracht, lid.

In de loop van dit schooljaar 2020-2021 zal er een definitieve keuze worden gemaakt over de afvaardiging van het team. Het is uiteindelijk de bedoeling dat twee teamleden zitting nemen in de MR.

Binnen de kaders van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) geeft de MR (on)gevraagd advies aan de directie over zaken die de school betreffen. Daarnaast is voor veel zaken instemming nodig van de MR. Voorbeelden van items die jaarlijks passeren zijn de begroting, het jaarverslag, personeelsinzet, het schoolplan.

Naast de MR is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de overkoepelende stichting waaronder onze school valt (SKO West-Friesland). Maaike Jonker vertegenwoordigt onze school in de GMR.

De MR vergadert gemiddeld 5/6 keer per jaar. Indien gewenst kunt u de vergaderingen bijwonen. De vergaderdata zijn momenteel nog niet bekend.

Graag maken wij u er op attent dat de MR openstaat voor uw suggesties, opmerkingen en ideeën. U kunt hiervoor een bericht sturen naar het volgende e-mailadres; erik.buijs@skowf.nl 

 

Nieuws

  • Algemeen

    Beste ouders/verzorgers, Na twee weken schoolonderwijs hebben wij ...  Lees verder »

  • Schooltuin

    De kinderen van groep 4-6 hebben de afgelopen week hard gewerkt in de ...  Lees verder »

  • Graag stellen we aan u voor…

    … het team van de St. Bernadetteschool. We hebben zin in het ...  Lees verder »

Agenda

Contact

Kim Schintz (directeur a.i.)
Zuidermeerweg 58
1652 CV Zuidermeer

T: 0229-561456

Alle contact gegevens »

St Bernadetteschool

Contact

Directie: Kim Schintz a.i.
Zuidermeerweg 58
1652 CV Zuidermeer

T: 0229-561456
E: directie.bernadette@skowf.nl