Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen of kan besluiten nemen over zaken waar instemming van de MR voor nodig is. De raad heeft als taak de belangen te behartigen van ouders, leerlingen en personeel. In het belang van een goede schoolorganisatie bevordert de MR het overleg tussen directie, personeel, ouders en bestuur. Er kunnen vragen gesteld worden, tips geformuleerd worden t.a.v. het schoolbeleid.

De MR bestaat op onze school uit twee teamleden en twee ouders. Zij zitten namens hun achterban maar stemmen op persoonlijke titel. In het MR-reglement is vastgelegd voor welke beleidszaken de MT instemmings- of adviesrecht heeft. De MR werkt dus op schoolniveau.

De MR vergadert zes keer per schooljaar. De exacte data vindt u hieronder. De notulen van de vergaderingen worden op onze website geplaatst. Aan het einde van het schooljaar brengt de MR een jaarverslag uit. Dit jaarverslag wordt gepresenteerd op de jaarvergadering van de ouderraad.

Op bestuurlijk niveau (voor alle scholen van SKO West-Friesland) is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR). Elke MR is ook binnen de GMR vertegenwoordigd.

De samenstelling van de MR van de Bernadette is als volgt:

Namens de ouders

  • Margreeth Smits (lid)
  • Maikel Groot  (voorzitter en GMR-lid)

Namens het personeel:

  • Liset Groot (lid)
  • Karin van de Koppel (lid)

Wij stellen onszelf hierbij kort voor:

Mijn naam is Margreeth Smits, getrouwd met Wiljam en mama van Teun, Job en Fleur. Ik werk parttime op de Jozefschool in de Goorn.
Ik vind het fijn om betrokken te zijn bij de St. Bernadetteschool en vind het tevens belangrijk om mij actief in te zetten voor de school en alle leerlingen.
Door mijn ervaring in het onderwijs weet ik hoe belangrijk een MR, als klankbord, is.”Binnen de MR kunnen de ouders zich vertegenwoordigen en zo kan ik, hoop ik, bijdragen aan een veilige, inspirerende en plezierige leer-speel-werk omgeving voor de leerlingen, leerkrachten en directie. Verder vind ik het belangrijk dat ouders een positief-kritische houding aannemen om dingen bespreekbaar te maken op de plek waar het thuishoort.
Dus…hebben jullie tips en tops, die wij mee kunnen nemen in de MR vergadering, dan horen wij het graag. Persoonlijk of per mail:  wiljamargreeth@gmail.com

Mijn naam is Maikel Groot, getrouwd met Yvonne en vader van Devin en Milan. De Medezeggenschapsraad (MR) is naar mijn mening een belangrijke functie in de school. Als lid oefen je invloed uit op het beleid van de school. Lid zijn van de MR maakt het mogelijk om op te komen voor de belangen van de leerlingen en de ouders. Samen met de school kan een MR-lid bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.
Tevens ben ik lid van de Gemeenschappelijke MR (GMR) van SKO De Gouw (Stichting Katholiek Onderwijs De Gouw). Deze combinatie van MR en GMR ervaar ik als waardevol: feeling met de eigen school en zicht op het grotere geheel vanuit de GMR. Ook is het, met 2 ouders in de MR, belangrijk om te weten wat er onder de ouders van ‘onze’ leerlingen leeft. Daarom zijn zaken als het Onderwijscafé en de OC-vergadering voor mij belangrijke bronnen van input.

Ik ben Liset Groot. Getrouwd met Jos groot en woonachtig in Spanbroek. Ik zit sinds 2003 in de MR . In 1982 ben ik gaan werken op de toenmalige Agnessschool in Hoogkarspel. Ik ben daar 19 jaar werkzaam geweest. Nog steeds houden we contact met elkaar. Er zijn daar nu oud-leerlingen werkzaam als leerkracht, dus het is bijzonder om te zien dat je als leerkracht een stukje in hun ontwikkeling hebt bijgedragen. In die periode zijn ook onze drie kinderen geboren Lotte , Justin en Jesper. Voor Het Kerspel, zoals de school later heette, heb ik ook enkele jaren in de MR en de GMR gezeten.
Ik was dus al bekend met de werkzaamheden binnen de MR. Toen mij na enkele jaren op de Bernadette werd gevraagd om zitting in de MR te nemen, wilde ik dat graag doen.

Karin van de Koppel is nieuw MR-lid. Binnenkort zal zij zich voorstellen.

 

Nieuws

  • Nieuwsartikel

    Onze school is gezond! Onze school heeft het vignet Gezonde School ...  Lees verder »

Agenda

  • Agenda

    Om onze actuele agenda te zien, dient u naar het menu te gaan. ...  Lees verder »

Contact

Myrthe Boven (directeur)
Zuidermeerweg 58
1652 CV Zuidermeer

T: 0229-561456

Alle contact gegevens »

St Bernadetteschool

Contact

Zuidermeerweg 58
1652 CV Zuidermeer

T: 0229-561456
E: directie.bernadette@skowestfriesland.nl

St. Bernadetteschool
Zuidermeerweg 58
1652 CV Zuidermeer

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam