Medezeggenschapsraad

Alle scholen die onder Stichting Katholiek Onderwijs (SKO) West-Friesland vallen, hebben een eigen Medezeggenschapsraad (MR). De MR wordt vertegenwoordigd door afgevaardigden van ouders en teamleden.

Voor de Sint Bernadetteschool zijn dat

Karin van de Koppel en Harry Blom (vervangt Liset Groot) namens het team, Bas Guijt, Marian Pronk (aspirant lid) en Maaike Jonker (voorzitter) namens de ouders.

Binnen de kaders van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) geeft de MR (on)gevraagd advies aan de directie over zaken die de school betreffen. Daarnaast is voor veel zaken instemming nodig van de MR. Voorbeelden van items die jaarlijks passeren zijn de begroting, het jaarverslag, personeelsinzet, het schoolplan.

Naast de MR is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de overkoepelende stichting waaronder onze school valt (SKO West-Friesland). Maaike Jonker treedt als vertegenwoordiger van onze school op.

De MR vergadert gemiddeld 5/6 keer per jaar. Indien gewenst kunt u de vergaderingen bijwonen. Dit jaar wordt er vergaderd op

16 oktober, 15 januari, 5 maart, 22 mei. De datum in juli zal binnenkort vastgesteld worden.

Graag maken wij u er op attent dat de MR openstaat voor uw suggesties, opmerkingen en ideeën. U kunt hiervoor contact opnemen met één van de leden.

Nieuws

  • Lente in de school

    Ons decoteam, bestaande uit twee enthousiaste ouders, heeft de school ...  Lees verder »

  • Afval scheiden

    Omdat wij erg van de natuur houden willen we er ook heel goed voor ...  Lees verder »

  • Steiger geplaatst

    Onze tuin heeft lang niet altijd voldoende aan het regenwater. Soms ...  Lees verder »

Agenda

Contact

Dieuwke Vermeulen (directeur)
Zuidermeerweg 58
1652 CV Zuidermeer

T: 0229-561456

Alle contact gegevens »

St Bernadetteschool

Contact

Zuidermeerweg 58
1652 CV Zuidermeer

T: 0229-561456
E: directie.bernadette@skowf.nl

St. Bernadetteschool
Zuidermeerweg 58
1652 CV Zuidermeer

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam