Oudercommissie

De oudercommissie (OC) bevordert de samenwerking tussen school en ouders en is ondersteunend en praktisch actief. Vele activiteiten die op school plaatsvinden worden mogelijk gemaakt met de hulp van ouders. Het bestuur van de OC bestaat uit vijf actieve en enthousiaste leden. Onze OC organiseert, verzorgt en begeleidt, in samenwerking met de leerkrachten, vele activiteiten zoals:  de jaarvergadering, het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, schoolreisje en de tweejaarlijkse Fancy Fair.
Ook kunt u de oudercommissie gebruiken als schakel of spreekbuis tussen ouders en school. De leden van de Oudercommissie stellen zich als taak te fungeren als achterban namens de ouders en zal indien nodig hun belangen behartigen.

Voor de financiering van deze activiteiten vraagt de OC aan de ouders een vrijwillige bijdrage van € 50,- per schoolgaand kind. Voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 wordt € 15,- extra gevraagd i.v.m. kamp.
Een groot deel van de bijdrage wordt gebruikt om de schoolreisjes en het kamp te betalen. Daarnaast springen zij financieel bij in de aanschaf van extra materieel zoals: buitenspeelgoed, materiaal voor de tuin, boeken, etc.

Een keer per jaar organiseert de oudercommissie een jaarvergadering. Tijdens deze jaarvergadering legt de Oudercommissie verantwoording af over al haar activiteiten en kosten en opbrengsten van het afgelopen jaar. Iedere belangstellende heeft hierdoor inzage in de financiële stukken en de werkzaamheden van de Oudercommissie.

Leden Oudercommissie St. Bernadetteschool:
Frank van den Berg(voorzitter) Lidia Romein, Esther Schuijtemaker, Ingeborg Bijvoet, Sjoerd Otten, Mieke Ruijter (schoolteam)

Heeft u goede ideeën, opmerkingen of suggestie?

Mail dit naar onze voorzitter, Frank v.d. Berg (frankvdberg4@hotmail.com).

 

Afbeeldingsresultaat voor oudercommissie

Nieuws

  • Afval scheiden

    Omdat wij erg van de natuur houden willen we er ook heel goed voor ...  Lees verder »

  • Steiger geplaatst

    Onze tuin heeft lang niet altijd voldoende aan het regenwater. Soms ...  Lees verder »

  • Wat gaat het worden? Roze of blauw?

    Spannend moment vandaag in groep 6-7-8. De buik van juf Josephine ...  Lees verder »

Agenda

Contact

Dieuwke Vermeulen (directeur)
Zuidermeerweg 58
1652 CV Zuidermeer

T: 0229-561456

Alle contact gegevens »

St Bernadetteschool

Contact

Zuidermeerweg 58
1652 CV Zuidermeer

T: 0229-561456
E: directie.bernadette@skowf.nl

St. Bernadetteschool
Zuidermeerweg 58
1652 CV Zuidermeer

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam