Door de coronacrisis heeft het er lange tijd naar uitgezien dat het afscheid van groep 8 nauwelijks georganiseerd kon worden. Dat heeft ons echt bezig gehouden. Het afscheid van de basisschooltijd is een belangrijk moment in het leven van een kind en een memorabel moment voor de ouders. Een nieuwe fase breekt aan; daar willen we bij stil staan.
Nu er toch enige versoepeling is rond de coronaregels, is het ons gelukt om een mooi afscheidsprogramma voor de kinderen van groep 8 samen te stellen.
De Nacht van Acht
Volgende week donderdag 25 juni komen de kinderen van groep 8 in de namiddag terug naar school. Een aantal leuke activiteiten staan op het programma, waaronder een Barbecue en een bonte avond. Ze blijven een nachtje op school slapen en na het ontbijt van de ochtend daarna gaan zij
weer naar huis.

De Afscheidsmusical
De traditionele musical van groep 8 krijgt steeds meer vorm. Er wordt volop gerepeteerd met scenes, er wordt gezongen en gedanst. We zijn heel blij dat we de musical in onze eigen school kunnen gaan opvoeren voor de ouders van groep 8. Dat doen we op twee avonden: woensdagavond 1 juli en donderdagavond 2 juli. Helaas kunnen we niet spelen voor de opa’s

en de oma’s. We hopen een opname te kunnen maken, zodat ook zij de musical kunnen zien, maar dan thuis. Het afscheidsfeest na afloop van de musical kan helaas niet doorgaan.

Het wordt vast een afscheid om nooit te vergeten!