Ouderbetrokkenheid

Het belang van betrokkenheid van ouders

Goed onderwijs is een gezamenlijk resultaat van de leerlingen, de ouders en onze school. Wij zien ouders als educatieve partners van de school.  Wij proberen ouders zoveel mogelijk bij de school te betrekken en werken nauw met hen samen. De Hieronymusschool streeft naar een doorgaande lijn van huis naar school en omgekeerd. Onze school informeert, ondersteunt, motiveert en activeert ouders om deze samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen.

Door een goede samenwerking tussen de kinderen, de school en de ouders stellen we de kinderen in staat om zich in elke fase te blijven ontwikkelen. Een grote ouderbetrokkenheid verbetert de prestaties van de kinderen en zorgt ervoor dat zij met meer plezier naar school gaan!

Buitenschoolse partners

Wij zien graag dat kinderen zich breed ontwikkelen. Hiertoe is het belangrijk om hen kennis te laten maken met de wereld buiten de school. De Hieronymusschool zoekt actief contact met de buitenwereld, door bijvoorbeeld het organiseren van excursies naar bedrijven, musea en evenementen. Daarnaast kunnen experts, waaronder ouders, worden uitgenodigd om te komen vertellen over hun expertise.

Verder heeft onze school gestructureerd overleg met buitenschoolse instellingen over de wijze waarop brede ontwikkeling kan worden bevorderd. De Hieronymusschool werkt samen met de andere instellingen binnen MFC De Bloesem: Kinderopvang Smallsteps, Peuterspeelzaal De Speulboet, De Speelwagen, orthopedagogisch dagcentrum De Vlinders, bibliotheek, sporthal en GGD.

Voorbeelden van relaties met buitenschoolse partners zijn:

 • Techniekcoach
 • Musea en cultuurinstellingen
 • MAK Blokweer (natuur)
 • Muziekschool
 • De Blauwe Schuit (cultuurmenu)
 • Scholen voor voortgezet onderwijs
 • Sportclubs (clinics en tournooien)
 • Bedrijfsleven (bedrijfsbezoeken)

Nieuws

 • Meester Joop met pensioen

  Na 21 jaar op de Hieronymusschool te hebben gewerkt als conciërge, ...  Lees verder »

 • Afscheid van groep 8

  Door de coronacrisis heeft het er lange tijd naar uitgezien dat het ...  Lees verder »

 • Typecursus schooljaar 2020-2021

  Ook het komende schooljaar bestaat de mogelijkheid voor kinderen uit ...  Lees verder »

Agenda

 • Agenda op een andere plek

  De ouderkalender staat sinds deze week helemaal in een Google agenda. ...  Lees verder »

Contact

Hieronymus
Kerkweg 16
1687 PJ Wognum

T: 0229 571539

Alle contact gegevens »

Contact

Kerkweg 16
1687 PJ  Wognum

T: 0229 571539
E: directie.hieronymus@skowf.nl

Hieronymus
Kerkweg 16
1687 PJ Wognum

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam