Medezeggenschapsraad

Alle scholen die onder de Stichting Katholiek Onderwijs (SKO) West-Friesland vallen, hebben een eigen Medezeggenschapsraad (MR). De MR wordt vertegenwoordigd door afgevaardigden van ouders en teamleden, die samen met een directielid vergaderen. De zittingsduur voor MR-leden is drie jaar.

Taken van de MR

Binnen de kaders van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) geeft de Medezeggenschapsraad (on)gevraagd advies aan de directie over zaken die de school betreffen. Daarnaast is voor veel zaken instemming nodig van de MR. Voorbeelden van items die jaarlijks passeren zijn de begroting, het jaarverslag, personeelsinzet, het schoolplan, samenwerking en/of –voeging met andere scholen, etc. Voor een volledig overzicht kunt u het MR-reglement raadplegen, dat aanwezig is op school.

De MR vergadert gemiddeld één keer per 6 weken, waarbij de geplande dagen en notulen openbaar worden gemaakt via de website. Indien gewenst kunt u de vergaderingen bijwonen.

Graag maken wij u er op attent dat de MR openstaat voor uw suggesties, opmerkingen en ideeën. U kunt hiervoor contact opnemen met één van de leden of mailen naar mr.hieronymus@skowf.nl

Medezeggenschapsreglement _ maart 2019

Huishoudelijk-reglement-MR-Hieronymus-12-jan-2021

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de overkoepelende stichting waaronder onze school valt (SKO West-Friesland). Eén van de MR leden of een afgevaardigde treedt als vertegenwoordiger van onze school op.

MR leden

Onze MR bestaat uit:

  Namens de ouders
Voorzitter.
 .
;
Bas Bonnes
mr.hieronymus@skowf.nl
Secretaris Bas Bonnes
  Annelies Tacx
  Frank Doeve
  Miriam Bonnes – van Ophem (GMR)…..
   ———–
  Namens de leerkrachten.
  Patricia Nederhoff (vervangen door Yoeri Moenis tot kerstvakantie)
  Susan Heddes
  Mariette Rikse

 

Hier vindt u de notulen van de vergadering:

MR Notulen 20-4-2021

MR Notulen 16-02-2021

MR Notulen 12-01-2021

Notulen Vragen MR begroting 2021

MR notulen 20-10-2020

MR notulen 16 -06-20

MR notulen 29-01-20

MR notulen 08-10-19

MR Notulen 28-05-2019

MR Notulen 26-03-2019

MR Notulen 29-01-2019

MR Notulen 27-11-2018

MR Notulen 2018-09-25

MR Notulen 2018-03-27

MR Notulen 2018-01-31

Nieuws

  • Koningsspelen

    Volgende week vrijdag 23 april staan de Koningsspelen op het ...  Lees verder »

  • Mozaïekbank

    Bij de hoofdingang van onze school staat een prachtige social sofa ...  Lees verder »

  • Witte donderdag

    Morgen donderdag 1 april is het Witte Donderdag. Traditioneel besteden ...  Lees verder »

Agenda

Contact

Hieronymus
Kerkweg 16
1687 PJ Wognum

T: 0229 571539

Alle contact gegevens »

Contact

Kerkweg 16
1687 PJ  Wognum

T: 0229 571539
E: directie.hieronymus@skowf.nl

Hieronymus
Kerkweg 16
1687 PJ Wognum

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam