Visie & missie

Hieronymusschool
een hart voor kinderen,
hart voor onderwijs

Kindgericht

Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk. Het betekent niet dat ieder kind een eigen programma volgt, volledig op maat afgestemd voor ieder kind afzonderlijk.
Het betekent wel dat wij ons onderwijsaanbod afstemmen op de behoeften, interesses en leerstijlen van kinderen en rekening houden met verschillen in kennen en kunnen tussen kinderen. Dat komt het meest tot uiting in de instructie naar kinderen en in de verwerking van de leerstof. Beide zijn niet voor ieder kind in de groep steeds dezelfde; beide onderdelen vinden in kleinere groepen plaats op wisselende werkplekken.

Sociaal-emotioneel welbevinden

Kinderen moeten goed in hun vel zitten omdat het een belangrijke voorwaarde is om te komen tot leren en tot zelfontplooiing. De school is een veilige omgeving. Dat is elke dag zichtbaar in de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en in de manier waarop leerkrachten met kinderen en met elkaar omgaan. Het sociaal-emotioneel welbevinden van de kinderen heeft onze voortdurende zorg en aandacht. Er wordt regelmatig met leerlingen gepraat over hun welbevinden.
Wij zijn een vreedzame school.

Plezier, vaardigheden, kennis

Volwassenen en kinderen moeten met plezier naar school gaan. Humor, enthousiasme en flexibiliteit horen bij onze standaarduitrusting. Vanuit het plezier in het werken en omgaan met elkaar ontwikkelen kinderen vaardigheden. Vanuit die vaardigheden komen kinderen tot kennis, weten ze kennis te vergaren en leren ze die toe te passen.

Leren leren
Leren houdt meer in dan het opslaan van kennis.
Leren heeft te maken met de ontwikkeling van vaardigheden.
Leren heeft te maken met het veranderen van gedrag.
Leren heeft te maken met het leren hanteren van oplossingsmethoden.
Leren heeft te maken met het leren ontwikkelen.
Leren heeft te maken met het toepassen van denk- en leerstrategieën.
Leren heeft te maken met het recht doen aan verschillende intelligenties.
Leren doe je samen.
We leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces.

Nieuws

 • Kerstmarkt 19 dec. 2018

  Woensdagavond hebben we kunnen genieten van de eerste editie van de ...  Lees verder »

 • Dierenhotel

  Vandaag is een heus dierenhotel geplaatst bij de Hieronymusschool. Met ...  Lees verder »

 • Trots op onze kampioenen

  Gelezen op Facebook: Minh Zone: The Next Edition 1e geworden NK ...  Lees verder »

Agenda

 • Agenda op een andere plek

  De ouderkalender staat sinds deze week helemaal in een Google agenda. ...  Lees verder »

Herfstvakantie

De herfstvakantie is van 22 oktober tot en met 26 oktober

Alle vakanties »

Contact

Hieronymus
Kerkweg 16
1687 PJ Wognum

T: 0229 571539

Alle contact gegevens »

Contact

Kerkweg 16
1687 PJ  Wognum

T: 0229 571539
E: directie.hieronymus@skowf.nl

Hieronymus
Kerkweg 16
1687 PJ Wognum

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam