De leertuin

Meerkunners en hoogbegaafden

Op de Hieronymusschool hebben we diverse mogelijkheden om passend onderwijs aan te bieden voor de meerkunners en hoogbegaafde leerlingen. Aan de hand van observaties en toetsresultaten bekijken de intern begeleider en leerkracht in overleg met de ouders welk aanbod het beste aansluit bij de individuele leerling. Tweemaal per jaar wordt geëvalueerd om te kijken of de deelname gecontinueerd kan worden.

De mogelijkheden voor meerkunners en hoogbegaafde leerlingen zijn:

  • Eigen aanbod voor meerkunners. Uit onze materialen voor de meerkunners kiezen wij samen met de leerlingen aan welke onderwerpen zij willen werken.
  • In de leertuin werken we met een groepje gelijkgestemde kinderen aan het versterken van een aantal executieve functies die kinderen nodig hebben om onder andere te ‘leren leren’. Ook kunnen de kinderen zelf doelen stellen waaraan ze willen werken. De leertuin is opgezet door SKO West-Friesland en is gehuisvest in onze school. Kinderen werken één morgen per week met kinderen van andere scholen uit de omgeving in deze leertuin.
  • Ondersteuningsvoorzieningen Westfriese Knoop. Deze voorzieningen zijn bedoeld voor hoogbegaafde leerlingen met een intensieve ondersteuningsbehoefte, waarin binnen de eigen basisschool onvoldoende kan worden voorzien. De Westfriese Knoop is in schooljaar 2018-2019 gestart met vier ondersteuningsvoorzieningen waar groepen van maximaal 16 leerlingen één dag per week intensieve begeleiding ontvangen.  Zij werken aan doelstellingen op het gebied van leren leren, zelfverantwoordelijk leren, en het ontwikkelen van denk- en levensvaardigheden (denk aan: creatief en kritisch denken, ontwikkelen van zelfinzicht, doorzettingsvermogen en samen leren).
 • In groep 7 en 8 is er voor begaafde kinderen ook een beperkte mogelijkheid om een dagdeel per week masterclasses te volgen op de OSG in Hoorn. De inschrijving vindt altijd al plaats in het schooljaar voorafgaand aan de masterclasses. Dit gebeurt op initiatief van school, in overleg met ouders.

Nieuws

 • Sinterklaas toch nog op school

  Afgelopen vrijdag was het dan zover. Sinterklaas en Piet brachten een ...  Lees verder »

 • Kerstviering op 16 en 17 december

  De Sint is het land nog niet uit, maar achter de schermen zijn we al ...  Lees verder »

 • Ondertekening MuziekAkkoord Noord Noord-Holland

  We hebben iets te vieren! Op woensdag 25 november is het MuziekAkkoord ...  Lees verder »

Agenda

Contact

Hieronymus
Kerkweg 16
1687 PJ Wognum

T: 0229 571539

Alle contact gegevens »

Contact

Kerkweg 16
1687 PJ  Wognum

T: 0229 571539
E: directie.hieronymus@skowf.nl

Hieronymus
Kerkweg 16
1687 PJ Wognum

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam