Op donderdag 5 oktober gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Nederland een dag staken.
Ook het team van de Hieronymusschool heeft besloten om deze dag het werk neer te leggen.
Dit betekent dat de Hieronymusschool op deze dag gesloten zal zijn. Wij verwachten dat u op deze dag
zelf zorgt voor de opvang van uw kinderen.
Medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich ernstig
zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden
hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke
partijen in Den Haag, maar wij maken ons nog steeds veel zorgen. De enorme werkdruk en de lage
salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn
gestopt en dat er weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met
een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet
meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks
ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden. Om deze
problemen bij politiek Den Haag onder de aandacht te brengen is er op 27 juni jl. een prik-actie
georganiseerd, waarbij het eerste uur van de dag geen les werd gegeven. Helaas heeft dit niet tot
concrete toezeggingen van de politiek geleid. We horen in de media dat een nieuw kabinet van plan is
om substantieel te investeren, maar we weten niet of dat werkelijk gaat gebeuren en of dat genoeg is
om de salarissen substantieel te kunnen verhogen en de werkdruk voldoende te kunnen verlagen.
Daarom willen de leraren hun eisen verder ondersteunen met een stakingsdag.
Wij vragen om uw steun voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als
we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Voor de
toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar
vooral voor de toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen!