St Jozefschool

“Samen, vol vertrouwen, met een brede basis de toekomst in.”

 

 

 

Nieuws

Agenda

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Vul dan het volgende formulier in en wij nemen contact met u op.
Aanmelden

Organisatie

Onze school heeft vier combinatieklassen en telt rond de 90 á 100 leerlingen.

Wij werken volgens het reguliere jaarklassensysteem. Dit houdt in dat elke groep de leerstof voor het betreffende leerjaar behandelt. We geven instructie op drie niveaus aan elke jaargroep. Afhankelijk van het  niveau van uw zoon of dochter wordt de instructie bepaald. Leerlingen die weinig instructie nodig hebben krijgen minder instructie en maken opdrachten op een hoger niveau. Leerlingen die meer instructie nodig hebben krijgen verlengde instructie en maken meer opdrachten van het zelfde  niveau. Dit kan per vak verschillen. Voor elke leerling wordt per vak bekeken, a.h.v. toetsgegevens, welke instructie nodig is.

Lees verder

Schoolgids

Hier kunt u onze schoolgids voor het schooljaar 2018-2019 downloaden.

schoolgids 2018-2019

 

Lees verder

SKO West-Friesland

Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland (SKO West-Friesland)   SKO West-Friesland beheert 23 basisscholen in West-Friesland, van Enkhuizen tot Medemblik, van Avenhorn tot Zwaagdijk.  SKO West-Friesland is ontstaan door de fusie van SKO De Dijken en SKO De Gouw per 1 januari 2014. De jaren daaraan voorafgaand werd door de beide fusiepartners reeds nauw samengewerkt.   SKO West-Friesland wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB), bestaande uit twee leden; een voorzitter, de heer J.M.H.C. Vermeulen en een vicevoorzitter, de heer J. Graansma. Het College van Bestuur is het bevoegde gezag van de stichting en daarbij in zijn geheel, integraal, collectief verantwoordelijk voor alle besluiten die voor de SKO West-Friesland genomen worden. De twee leden van het college hanteren een portefeuilleverdeling.   Ter ondersteuning van het CvB en de directie van de scholen is er een bestuurskantoor ingericht. Het bestuurskantoor van SKO West-Friesland is gevestigd in Wognum. Deze centraal gelegen locatie biedt ook mogelijkheden voor opleiding en training van werknemers.   Er is een Raad van Toezicht (RvT) die toezicht houdt op het functioneren van de onderwijsstichting in het algemeen en op het CvB in het bijzonder. De RvT is tevens de formele werkgever van de leden van het CvB. De Raad van Toezicht bestaat uit: een voorzitter, de heer J.P.A.J. Ursem, een vice-voorzitter (nog in te vullen vacature) en drie leden, de heren A.B.M. Gieling, C.A.M. de Meij en J.P.M. Bakker.

 

 

Lees verder

Een stukje historie over de schoolnaam

Rond 1831 is er voor het eerst geschiedschrijving gedaan over een school in Zwaagdijk. In het gemeentearchief van Hoogkarspel wordt beschreven dat aan de zuidzijde van de Zwaagdijk (toentertijd nog letterlijk een dijk) een schooltje stond. Het wordt beschreven als redelijk zijnde, doch zeer bekrompen en zonder schoorsteen. Het lesniveau wordt door de dienstdoende schoolopziener als heel matig omschreven. (Dyck’, 2008) De opkomst van de leerlingen schijnt zeer onregelmatig te zijn. In 1854 wordt toestemming verleent voor een nieuw schoolgebouw aan de oostzijde. Er zijn gemiddeld zo’n 35 tot 65 leerlingen, waarvan twee derde uit jongens bestaat. Tot aan 1908 doet de school dienst. Dan komt Patoor Moes op het dorp. Hij overtuigt de parochie van de noodzakelijkheid van een eigen katholieke school. Tegenover de kerk wordt in 1907 een school gebouwd, inclusief kosterswoning. De drie-klassige school wordt bezocht door 85 leerlingen. Eind jaren ‘20 werden twee lokalen aangebouwd en groeide de school naar 161 leerlingen. In 1914 werd tevens een naai- en bewaarschool opgericht.

In 1946 vond de splitsing van de jongens- en meisjesschool plaats. De bewaar- en naaischool werden omgetoverd tot jongensschool.

Een nieuwe school werd in 1958 neergezet; aan de Schoolstraat. Latere aanbouw bracht de jongens en meisjes weer bij elkaar. Tot aan 1970 bleef dit gebouw, waar generaties Zwaagdijkers leerden rekenen, lezen en schrijven, bestaan. De school liep echter terug van 250 naar 120 leerlingen en er werd een nieuw gebouw gezet aan de Zwaagdijk 204. De sterke terugloop heeft waarschijnlijk te maken met het ontstaan van meer scholen in de naast gelegen dorpen. Ook Zwaagdijk-West krijgt uiteindelijk zijn eigen school.

Dit gebouw heeft dienst gedaan t/m 1910. Het is toen gesloopt en een multifunctionele accommodatie voor terug gekomen. Het gebouw is neergezet door huurvereniging Het Grootslag en stichting SKO West Friesland huurt hier jaarlijks het schoolgedeelte van zes lokalen bij de vereniging. De school telt op dit moment rond de 100 leerlingen.

 

 

Contact

Zwaagdijk 204

1682NP Zwaagdijk Oost

T: 0228581424
E: directie.stjozefzwaagdijk@skowestfriesland.nl

 

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam