St Jozefschool

Samen vol vertrouwen, met een brede basis richting de toekomst!

 

 

 

Nieuws

Agenda

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Vul dan het volgende formulier in en wij nemen contact met u op.
Aanmelden

Organisatie

Onze school heeft vier combinatieklassen en telt rond de 80 leerlingen. Wij werken volgens het reguliere jaarklassensysteem. Dit houdt in dat elke groep de leerstof voor het betreffende leerjaar behandelt. We geven instructie op drie niveaus aan elke jaargroep. Afhankelijk van het  niveau van uw zoon of dochter wordt de instructie bepaald. Leerlingen die weinig instructie nodig hebben krijgen minder instructie en maken opdrachten op een hoger niveau. Leerlingen die meer instructie nodig hebben krijgen verlengde instructie en maken meer opdrachten van het zelfde  niveau. Dit kan per vak verschillen. Voor elke leerling wordt per vak bekeken, a.h.v. toetsgegevens, welke instructie nodig is.

Lees verder

Schoolgids

Hier kunt u onze schoolgids voor het schooljaar 2018-2019 downloaden.

schoolgids 2019-2020

Lees verder

SKO West-Friesland

Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland (SKO West-Friesland)

Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland (SKO West-Friesland)
De SKO West-Friesland is verantwoordelijk voor het onderwijs op 23
basisscholen in West-Friesland.
De scholen zijn gelegen in de gemeenten Koggenland, Opmeer, Medemblik en
Enkhuizen.

De leiding van de organisatie is in handen van de heer Leo Wijker (College van
Bestuur) en hij legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan de Raad van
Toezicht (RvT). Hij voert zijn werkzaamheden uit in samenwerking met Brigitta
Feldberg (directeur Bedrijfsvoering) en Martin Ooijevaar (directeur Onderwijs).
Ter ondersteuning van het CvB, de beide directeuren en de directies van de
scholen zijn medewerkers op het bestuurskantoor in Wognum werkzaam.
Op deze locatie worden ook opleidingen en trainingen voor onze werknemers
verzorgd.
De RvT houdt toezicht op het functioneren van de onderwijsstichting in het
algemeen en op het CvB in het bijzonder. De RvT is tevens de werkgever van de
leden van het CvB.

Verdere info vindt u op:
e-mail : info@skowestfriesland.nl
website : www.skowestfriesland.nl

Lees verder

Een stukje historie over de schoolnaam

Rond 1831 is er voor het eerst geschiedschrijving gedaan over een school in Zwaagdijk. In het gemeentearchief van Hoogkarspel wordt beschreven dat aan de zuidzijde van de Zwaagdijk (toentertijd nog letterlijk een dijk) een schooltje stond. Het wordt beschreven als redelijk zijnde, doch zeer bekrompen en zonder schoorsteen. Het lesniveau wordt door de dienstdoende schoolopziener als heel matig omschreven. (Dyck’, 2008) De opkomst van de leerlingen schijnt zeer onregelmatig te zijn. In 1854 wordt toestemming verleent voor een nieuw schoolgebouw aan de oostzijde. Er zijn gemiddeld zo’n 35 tot 65 leerlingen, waarvan twee derde uit jongens bestaat. Tot aan 1908 doet de school dienst. Dan komt Patoor Moes op het dorp. Hij overtuigt de parochie van de noodzakelijkheid van een eigen katholieke school. Tegenover de kerk wordt in 1907 een school gebouwd, inclusief kosterswoning. De drie-klassige school wordt bezocht door 85 leerlingen. Eind jaren ‘20 werden twee lokalen aangebouwd en groeide de school naar 161 leerlingen. In 1914 werd tevens een naai- en bewaarschool opgericht. In 1946 vond de splitsing van de jongens- en meisjesschool plaats. De bewaar- en naaischool werden omgetoverd tot jongensschool. Een nieuwe school werd in 1958 neergezet; aan de Schoolstraat. Latere aanbouw bracht de jongens en meisjes weer bij elkaar. Tot aan 1970 bleef dit gebouw, waar generaties Zwaagdijkers leerden rekenen, lezen en schrijven, bestaan. De school liep echter terug van 250 naar 120 leerlingen en er werd een nieuw gebouw gezet aan de Zwaagdijk 204. De sterke terugloop heeft waarschijnlijk te maken met het ontstaan van meer scholen in de naast gelegen dorpen. Ook Zwaagdijk-West krijgt uiteindelijk zijn eigen school. Dit gebouw heeft dienst gedaan t/m 1910. Het is toen gesloopt en een multifunctionele accommodatie voor terug gekomen. Het gebouw is neergezet door huurvereniging Het Grootslag en stichting SKO West Friesland huurt hier jaarlijks het schoolgedeelte van zes lokalen bij de vereniging. De school telt op dit moment rond de 100 leerlingen.

Contact

Zwaagdijk 204

1682NP Zwaagdijk Oost

T: 0228581424
E: directie.stjozefzwaagdijk@skowestfriesland.nl

 

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam