Anti-pestprotocol

In dit document kunt u zien hoe wij omgaan met pestgedrag op school. Wij zijn er van overtuigd dat willen wij pestgedrag effectief aanpakken hier ook preventief aan gewerkt moet worden. Wij doen dit door onze leerlingen te leren hoe je respectvol met elkaar omgaat. We gebruiken hierbij de methode Leefstijl. Verder hebben we acht schoolregels die allen apart eens in de twee jaar centraal staan. Deze acht regels zorgen ervoor dat leerlingen goed weten wat het begrip respectvol omgaan met elkaar inhoudt.

Anti-pestprotocol

Contact

Zwaagdijk 204

1682NP Zwaagdijk Oost

T: 0228581424
E: directie.stjozefzwaagdijk@skowestfriesland.nl

 

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam