Communicatie naar ouders

Schoolinformatie

Het maandnieuws

De laatste dag van de maand verschijnt onze nieuwsbrief. De link naar dit informatiebulletin op onze website wordt u per email toegestuurd.

De website

De schoolgids, het schoolplan, het jaarverslag, de nieuwsbrief en nieuws van MR en OV zijn te vinden op de website van onze school: www.stjozef-zwaagdijk.nl

Ook zijn op deze site foto’s van actuele gebeurtenissen te zien.

Informatie over uw zoon of dochter

Geplande gesprekken

Op de eerste gespreksavond worden alle ouders uitgenodigd. Dit zijn kennismakingsgesprekken van 10 minuten. Centraal in het gesprek staat het welbevinden van leerlingen. Het voorlopig schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs voor de groep 8 leerlingen wordt na de herfstvakantie met leerlingen en ouders besproken.

Voor de tweede gespreksavond worden ouders uitgenodigd om het rapport te bespreken. Over het laatste rapport wordt geen rapportavond gepland. De leerkrachten/ouders die nog over een kind een gesprek willen, zullen op tijd contact opnemen, zodat ver voor het einde van het schooljaar alles besproken en duidelijk is. Twee keer in het jaar wordt een spreekuur gepland waarin u als ouder de mogelijkheid hebt om tussentijds bij de leerkracht te informeren hoe het met uw zoon of dochter gaat. Deze data staan in de jaarkalender. Tussen deze gesprekken door lopen ook nog de gesprekken die worden gevoerd met ouders t.a.v. handelingsplannen, Kid’s Skills plannen enz.

Ad hoc gesprekken

Mocht er tussentijds wederzijds contact gewenst zijn dan kunnen ouders de leerkracht mailen of bellen om na schooltijd een afspraak te maken. Mailverkeer is alleen bedoeld om feitelijke informatie over te dragen. Voor meer emotionele zaken adviseren wij te allen tijden een afspraak te maken of te bellen. Dit kan het beste na 15.30 uur  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op de woensdag na 13.30 uur.

 

Nieuws

  • Kerstkaarten schrijven

    De leerlingen van groep 5, 6, 7, 8 hebben meegedaan aan de actie voor ...  Lees verder »

  • Knuffelkuikens

    Intussen zijn we een paar weken verder en hebben we 7 geweldig lieve ...  Lees verder »

  • Supporter van Schoon

    Vandaag hebben de toppers van groep 7-8 Zwaagdijk weer een beetje ...  Lees verder »

Agenda

Contact

Zwaagdijk 204

1682NP Zwaagdijk Oost

T: 0228581424
E: directie.stjozefzwaagdijk@skowestfriesland.nl

 

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam