Missie-Visie

Missie-kern

Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem (groepering op basis van leeftijd) met aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen die ons onze katholieke identiteit onderschrijven en die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

 

Slogan en kernwaarden

Onze slogan is: Samen vol vertrouwen, met een brede basis de toekomst in.

Onze kernwaarden zijn:

  • Op onze school streven wij voor ieder kind naar maximale groei en ontwikkeling. Groei op het gebied van cognitieve én persoonlijk ontwikkeling. Het team streeft naar maximale professionele groei door eigen kwaliteiten te kennen en zelf verantwoordelijk te zijn voor eigen professionaliteit. Naast eigenaarschap voor eigen ontwikkeling is ook leren van elkaar van belang. Door middel van het onderwijskundig gesprek is het team voortdurend in ontwikkeling.
  • Op onze school hebben we oog voor elkaar en focussen we ons op positieve waardering van een ieder. We hanteren zoveel mogelijk plustaal en leren de leerlingen positief te communiceren naar elkaar. De ik-boodschap is hier een voorbeeld van. We kijken naar wat goed gaat en zetten dit in om problemen te leren zien als iets waar mogelijkheden in zitten. We proberen leerlingen vertrouwen te geven door vooral te kijken naar wat  het wel  kan. Positieve waardering is voor ons een belangrijk aspect van respectvol omgaan met elkaar.
  • Op onze school willen we samenwerken met een ieder die voor de ontwikkeling van het kind belangrijk is. Ook onze leerlingen willen we het belang van samenwerken mee geven. Ons principe is 1+1=3. We leren leerlingen naar elkaar te luisteren en in gesprek te gaan met elkaar. We vragen ouders maximaal betrokken te zijn bij het onderwijs van hun kind door ze uit te nodigen over de voortgang van de ontwikkeling van hun kind en hier over mee te denken. We willen als leerkrachten betrokken zijn bij alle leerlingen door open te staan en bewust te vragen naar hun niet schoolse situatie. Ook interesse hebben voor vinden we als team een belangrijk aspect voor respectvol met elkaar omgaan
  • Op onze school streven we naar maximale kwaliteit van onderwijs. We doen dit door te werken met hedendaagse methoden en materialen en door voortdurend te checken (d.m.v. een kwaliteitsinstrument) of ons onderwijs op niveau is.
  • Op onze school streven we ernaar dat het kind vertrouwen krijgt in eigen kunnen en zo opgroeit tot zelfstandigheid en eigenheid. We willen als school een veilige plek zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten. Vertrouwen is de basis voor leren. Zelfvertrouwen wordt vergroot door het krijgen van positieve feedback, het hebben van een positief zelfbeeld en krijgen van voldoende verantwoordelijkheid. Samen met ouders willen we hier bewust aan werken. Door het benoemen van het gewenste gedrag wordt dit versterkt. Fouten maken mag. Wie fouten maakt heeft lef om te leren! We willen leerlingen leren zich uitgedaagd te voelen om fouten te maken en dus te leren.

In de schoolgids wordt jaarlijks uitgewerkt hoe we de kernwaarden op onze school in de praktijk brengen.

Contact

Zwaagdijk 204

1682NP Zwaagdijk Oost

T: 0228581424
E: directie.stjozefzwaagdijk@skowestfriesland.nl

 

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam