Groep 1/2

Algemeen:
In groep 1 en 2 werken we aan de hand van thema’s. Zo komen op een speelse manier allerlei taal- en rekenbegrippen aan de orde. Jonge kinderen ontwikkelen zich door middel van spel. Zo maken ze zich de wereld eigen. Daarom is er veel ruimte voor spel en is betrokkenheid van de kinderen bij de thema’s heel belangrijk. Ook de ontwikkeling van de motoriek is heel belangrijk: kleuters moeten veel bewegen!

We willen kinderen vooral de ruimte geven om zich op hun eigen niveau te ontwikkelen. Daarom vinden we individuele aandacht noodzakelijk. Kinderen kunnen extra begeleiding of juist extra uitdaging krijgen. Ons motto is: Van proberen kun je leren!

Aan het einde van een thema worden de ouders uitgenodigd voor een optreden: zo kunnen de ouders zelf zien waar hun kind de afgelopen periode  aan gewerkt heeft.

Groep 1:
De kinderen van groep 1 leren de routines in de groep en ze leren ook heel veel van elkaar.Soms kijkt een kind dat pas op school is gestart alleen toe in de kring, maar van kijken kun je heel veel leren! We vinden het belangrijk om een kind de tijd te geven om te wennen en zich veilig te voelen in de groep. De oudere kinderen helpen de jongeren.

Groep 2:
De kinderen in groep 2 kunnen meer opdrachten aan en zij starten ook met de voorbereiding voor groep 3. Ze werken 2 x per week aan hun weektaak. Daarnaast starten zij met voorbereidend schrijven. Ook op andere gebieden zoals motoriek, in de kring en bij knutselactiviteiten worden aan een kind in groep 2 hogere eisen gesteld.

Er worden in groep 2 diverse toetsen afgenomen om te zien of de kinderen toe zijn aan groep 3. Als dat nodig is wordt extra begeleiding of extra uitdaging gegeven.

Leerkracht

Annet Wever – maandag tot en met donderdag en vrijdag om de week
Leerkracht groep 1/2
E: annet.wever@skowestfriesland.nl
T: 0229573134

 

Lyda Bank – vrijdag om de week
Leerkracht groep 1/2
E: lyda.bank@skowestfriesland.nl
T:0229573134

Zomervakantie

De eerstvolgende vakantie is de zomervakantie. Deze is van 21 juli tot en met 3 september.

Alle vakanties »

Contact

Sint Lidwina
Zwaagdijk 423
1685 PD Zwaagdijk-West

T: 0229-573134

Alle contact gegevens »

Agenda

Contact

Zwaagdijk 423
1685 PD Zwaagdijk-West

T: 0229 57 31 34
E: directie.sintlidwina@skowestfriesland.nl

Sint Lidwina
Zwaagdijk 423
1685 PD Zwaagdijk-West

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam