Schoolvakanties 2018-2019

Indeling groepen en onderwijstijd

Elk jaar wordt op basis van het aantal leerlingen en de beschikbare middelen bepaald hoeveel groepen er kunnen worden samengesteld. We werken met jaargroepen en in de kleuterbouw met een combinatie 1-2. In de andere bouwen kan er ook een combinatiegroep geformeerd worden. Een kind zit doorgaans niet 8 jaar met dezelfde kinderen in de groep, soms ontkomen wij er niet aan om de groepen opnieuw in te delen. Het team denkt mee over de best mogelijke groepsindeling. De MR heeft advies- en instemmingsrecht en de directie beslist uiteindelijk over de indeling. Bij deze indeling wordt met veel factoren rekening gehouden en wij verzekeren u dat er vooral gekeken wordt naar het belang van de kinderen. Wij hopen dan ook dat u er begrip voor heeft dat de na gedegen overleg gemaakte indeling definitief is en dat er slechts in een incidenteel geval vooraf met de ouder(s)/ verzorger(s) contact opgenomen zal worden.

Planning lesuren en vrije dagen:

Uw kind heeft recht op 7520 uur onderwijs, verdeeld over acht jaar. In de eerste vier jaar krijgt uw kind tenminste 3520 uur les en in de tweede vier jaar tenminste 3760 uur. De resterende 240 uur kan iedere school naar eigen inzicht inzetten.

Wij streven naar ongeveer 930 uur per jaar voor de groepen 1 en 2 en ongeveer 950 uur per jaar voor de groepen 3 t/m 8.

Naast de vakantiedagen en feestdagen die landelijk worden vastgesteld, hebben we dan nog wat vrije dagen in een schooljaar. De vakantiedagen die landelijk worden vastgesteld zijn gelijktijdig met het voortgezet onderwijs en alle andere scholen in de regio, de overige dagen zijn school gebonden. De verschillen per school zijn niet te voorkomen omdat iedere school zijn eigen keuzes mag maken over de hoeveelheid lessen die per leerjaar worden aangeboden.

Hieronder een opsomming van de vrije dagen (pfd) De landelijke vakantie- en feestdagen zijn met een kleur aangegeven. Wanneer uw kind gebruik maakt van de buitenschoolse opvang, dient u voor de overige vrije dagen zelf contact op te nemen met deze instantie om deze dagen door te geven.

Vakantie-vrije dagen 2018-2019

Nieuws

Contact

Sint Nicolaasschool
Ganker 1
1688CR Nibbixwoud

T: 0229-571627

Alle contact gegevens »

Contact

Ganker 1
1688 CR Nibbixwoud

0229-571627
directie.nicolaas@skowestfriesland.nl

St Nicolaasschool
Ganker 1
1688 CR Nibbixwoud

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam