Missie en visie

 

Missie

Dit is waar we voor staan……
De St. Nicolaasschool, de school waar iedereen zich in een warme en veilige omgeving maximaal kan ontplooien!
Jezelf mogen en kunnen zijn als leerkracht en kind dat is het plezier dat je op de St. Nicolaasschool vindt!
Ook het schoollied verwoordt waar wij voor staan: SintNicolaaslied

Visie

Dit is waar we voor gaan……
Een school zijn waar…
…kinderen en leerkrachten met plezier naar toe gaan.
…kinderen en leerkrachten zich goed kunnen ontwikkelen.
…de onderste steen boven komt en overwinningen op jezelf mogelijk zijn.
…geleerd wordt om zowel zelfstandig als samen te werken.
…ieder zich verantwoordelijk voelt voor zichzelf en de ander.
…we oprecht blij zijn voor een ander z’n prestatie naar eigen kunnen.
…er ruimte is voor initiatief en spontaniteit.
…je niet veroordeeld wordt maar waar er wel grenzen worden gesteld.
…we het samen voor elkaar krijgen.
…professioneel wordt gewerkt met oog voor het individuele kind.
…we oog hebben voor de ouders/verzorgers.

 

Nieuws

Start Kinderboekenweek

Start Kinderboekenweek

03-10-2018

Samen lossen ze alle problemen op. Dat gaat niet altijd vlekkeloos. Vaak denk je: “oh jee, dat gaat niet goed!” Of: “Wat doen ze nou, dat kan helemaal niet.”

Maar Buurman en Buurman gaan onverstoorbaar door totdat het is opgelost. Zij geven niet op. Als het niet linksom lukt, dan gaan ze het rechtsom proberen. Fijn dat deze dikke vrienden onze boekenweek geopend hebben!

Want de kwaliteiten van Buurman en Buurman willen we als St. Nicolaasschool graag voorleven en doorgeven aan de kinderenvriendschap, elkaar helpen, elkaars “fouten” accepteren, samen doorgaan totdat het gelukt is en blijven geloven in de goede afloop.

En natuurlijk hopen we dat iedereen veel plezier heeft van de leuke boeken die zij hebben uitgedeeld.

»

Contact

Sint Nicolaasschool
Ganker 1
1688CR Nibbixwoud

T: 0229-571627

Alle contact gegevens »

Contact

Ganker 1
1688 CR Nibbixwoud

0229-571627
directie.nicolaas@skowestfriesland.nl

St Nicolaasschool
Ganker 1
1688 CR Nibbixwoud

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam