Beleid en protocollen

Beleid informatieverstrekking gescheiden ouders

Wanneer ouders ertoe besluiten om niet meer samen verder te gaan, blijven zij toch samen verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Voor kinderen is het belangrijk dat hun ouders hierover goede afspraken maken. Voor school is het belangrijk om op de hoogte te zijn van die afspraken en daarom vragen wij ouders om de vragenlijst van het beleid informatieverstrekking gescheiden ouders, in te vullen, gezamenlijk te ondertekenen en bij ons in te leveren. Wanneer u hulp nodig hebt om in het belang van uw kind(eren) goede afspraken te maken, kan dit geregeld worden. U kunt hierover contact opnemen met Coby Smit, intern begeleider.

Verder wijzen wij u graag op de volgende websites:

http://www.villapinedo.nl/

Een website voor ouders en kinderen. Met tips en adviezen. Villa Pinedo is er om ouders bewust te maken van wat er in het hoofd en hart van kinderen omgaat. Zodat zij leren handelen in het belang van het kind en vechtscheidingen voorkomen worden.

https://www.ouderschapblijft.nl/

Ouderschap Blijft biedt bemiddelingsgesprekken in combinatie met begeleide omgang. Naast gesprekken met de ouders vinden er ook gesprekken met de kinderen plaats. Het doel is te komen tot werkbare afspraken waarbij het kind voorop staat. Want ieder kind heeft recht op een onbelast en positief contact met beide ouders.

Beleid medicijnverstrekking

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Strategisch beleid 2014-2018 SKO West-Friesland

Beleid Overblijven

Klachtenregeling

Beleid aanname en verwijdering

Beleid verlof onder schooltijd

Protocol luxeverzuim

Beleid Kwaliteitszorg

Pestprotocol

Sociale veiligheid

Ict beleidsplan 

 

Nieuws

Agenda

Contact

Sint Nicolaasschool
Ganker 1
1688CR Nibbixwoud

T: 0229-571627

Alle contact gegevens »

Contact

Ganker 1
1688 CR Nibbixwoud

0229-571627
directie.nicolaas@skowf.nl

St Nicolaasschool
Ganker 1
1688 CR Nibbixwoud

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam