Schoolontwikkelplan 2018-2019

Het schoolontwikkelplan is een plan voor één schooljaar waarin we aangeven wie zich met welk deel van de schoolontwikkeling bezig houden. Zo hebben we bijvoorbeeld een werkgroep meerkunners die zich bezig houdt met het onderwijsaanbod aan leerlingen die meer kunnen.

De inhoud van het schoolontwikkelplan wordt vanuit diverse kanten beïnvloed: zoals maatschappelijke ontwikkelingen, veranderde wetgeving, uitkomsten van de vragenlijsten die door ouders, leerlingen en leerkrachten zijn ingevuld, strategisch beleid van SKO West-Friesland,  enzovoorts. De directie stelt het plan op in overleg met het schoolteam. De oudergeleding van de MR wordt  om advies gevraagd.

U kunt het gehele schoolontwikkelplan 2018-2019 lezen door op het plaatje te klikken:

 

 

Nieuws

110 jaar St. Nicolaasschool

Feest voor heel Nibbik op het schoolplein

U heeft waarschijnlijk onderstaande teksten op de ramen van groep 8 gezien. We gaan met z’n allen een feestje bouwen. Het is alweer 10 jaar geleden dat we het grote eeuwfeest van de St. Nicolaasschool mochten vieren. Op vrijdag 10 mei vieren wij ons 110 jarig bestaan!

            

Maar…………wij verbinden een ACTIE  aan deze feestelijke dag. We gaan de kinderen, de ouders en de oud-leerlingen niet alleen vermaken. We gaan ons ook inzetten voor het MUZIEKONDERWIJS op de St. Nicolaasschool. We willen zo graag 25 echte gitaren hebben tijdens de muzieklessen. Hoe we dat willen bereiken?

Lees hier verder !!!!

»

Contact

Sint Nicolaasschool
Ganker 1
1688CR Nibbixwoud

T: 0229-571627

Alle contact gegevens »

Contact

Ganker 1
1688 CR Nibbixwoud

0229-571627
directie.nicolaas@skowestfriesland.nl

St Nicolaasschool
Ganker 1
1688 CR Nibbixwoud

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam