Schoolontwikkelplan 2017-2018

Het schoolontwikkelplan is een plan voor één schooljaar waarin we aangeven wie zich met welk deel van de schoolontwikkeling bezig houden. Zo hebben we bijvoorbeeld een werkgroep meerkunners die zich bezig houdt met het onderwijsaanbod aan leerlingen die meer kunnen.

De inhoud van het schoolontwikkelplan wordt vanuit diverse kanten beïnvloed: zoals maatschappelijke ontwikkelingen, veranderde wetgeving, uitkomsten van de vragenlijsten die door ouders, leerlingen en leerkrachten zijn ingevuld, strategisch beleid van SKO West-Friesland,  enzovoorts. De directie stelt het plan op in overleg met het schoolteam. De oudergeleding van de MR wordt  om advies gevraagd.

U kunt het gehele schoolontwikkelplan 2017-2018 lezen door op het plaatje te klikken:

 

Nieuws

Musical Hans en Grietje

Op maandag 2 juli, dinsdag 3 juli en woensdag 4 juli treden de kinderen van groep 8 op in de eind-musical Hans en Grietje.Dit vindt plaats in de Dres. Overdag is het voor de kinderen van school en ’s avonds voor belangstellenden. De woensdagavond is gereserveerd voor genodigden.

Alle vakanties »

Contact

Sint Nicolaasschool
Ganker 1
1688CR Nibbixwoud

T: 0229-571627

Alle contact gegevens »

Contact

Ganker 1
1688 CR Nibbixwoud

0229-571627
directie.nicolaas@skowestfriesland.nl

St Nicolaasschool
Ganker 1
1688 CR Nibbixwoud

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam