Verkeersbrigade

Oversteken             

Allemaal willen we graag dat de kinderen veilig de weg bij de Ganker kunnen oversteken. Wanneer het gaat om de oversteek van huis naar school of van school naar huis, dan zijn ouders de eerstverantwoordelijken. Met andere woorden: u moet ervoor zorgen dat uw kind(eren) veilig kunnen oversteken wanneer ze van huis naar school gaan of van school naar huis.

Vanuit het motto: “Vele handen maken licht werk” heeft de ouderraad een oversteekcoördinator benoemt. Het idee hierachter? Wanneer ouders de last onder elkaar verdelen en allemaal een keertje bij het zebrapad gaan staan, (hierbij geholpen door de kinderen van groep 8) kunnen de wat oudere kinderen ook zelfstandig naar huis lopen en hoeven niet alle ouders altijd mee te lopen met hun kind. Elk jaar worden er nieuwe vrijwilligers gevraagd om de plaatsen op te vullen van de ouders wiens kinderen de basisschool inmiddels hebben verlaten. We hopen van harte dat we ook op uw hulp kunnen rekenen! U kunt zich opgeven bij de oversteekcoördinator, deze staat in de adressengids vermeld. N.B. Zowel de ouders als de kinderen worden hiervoor opgeleid door de politie.

Geef je op bij de ouderraad: or.nicolaas@skowestfriesland.nl

 

Nieuws

Contact

Sint Nicolaasschool
Ganker 1
1688CR Nibbixwoud

T: 0229-571627

Alle contact gegevens »

Contact

Ganker 1
1688 CR Nibbixwoud

0229-571627
directie.nicolaas@skowestfriesland.nl

St Nicolaasschool
Ganker 1
1688 CR Nibbixwoud

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam