Unit werken

Vanaf het schooljaar 2017-2018 werkt de St. Wulfram in Units.

Units zijn gericht op het aanbieden van de lesstof binnen instructiegroepen. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de leerlingen interessanter en biedt meer uitdaging. Units bestaan uit stamgroepen met leerlingen van verschillende leeftijdsgroepen. De stamgroepen zijn weer onderverdeeld in niveaugroepen.

Deze organisatievorm betekent dat we meer tegemoet kunnen komen aan onze sterke wens om te gaan met verschillen tussen kinderen en de veranderende leerbehoeften van kinderen in de veranderende maatschappij. Zij laten zich qua ontwikkeling niet “vangen” in één groep. Inspelen op ontwikkelingsverschillen en verschillende onderwijsbehoeften, vraagt om flexibele groepsvormen.

Op de St. Wulfram gaat er gewerkt worden met 3 Units.

Unit 1/2, Unit 3/4/5 en Unit 6/7/8.

In één Unit zijn er 2 stamgroepen. 1/2 A en 1/2 B,  3/4 en 4/5, 6/7/8A en 6/7//8B.

In de stamgroep hebben de kinderen vaste leerkrachten.

 

Voordelen van werken in Units:

 • Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen werken samen. Zij kunnen veel van en met elkaar leren.
 • De kinderen krijgen gedeelde verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces
 • De kinderen leren zelfstandig werken en samenwerken
 • De kinderen leren meer probleemoplossend werken
 • De rol van de leerkracht verandert naar coach – begeleider
 • Meer handen in een Unit; leerkrachten, onderwijsassistenten en stagiaires
 • Effectieve inzet van de beschikbare uren van de verschillende personen in een Unit.
 • Meer tijd en ruimte voor de begeleiding van kinderen
 • Gebruik maken van de talenten van de leerkrachten en onderwijsassistenten
 • Meer leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de kinderen. “Meer ogen” volgen dagelijks de kinderen. Samen weten we meer dan een.
 • De groepen kunnen flexibel worden ingezet. Inspelen op ontwikkelingsverschillen en verschillen in leren.
 • Bij krimp of stijging van het leerlingaantal is de groepsindeling geen probleem.
 • Ons onderwijsconcept OntwikkingsGericht Onderwijs (OGO) sluit goed aan bij het werken in Units.

 

Wat betekent het werken in Units voor uw kind:

In Unit 1-2 werken en spelen de kinderen in meerdere ruimtes. Er wordt door de leerkracht instructie gegeven in niveaugroepen. Kinderen leren vanuit het spel binnen het thema. De stamgroep heeft een vaste plek in een vast lokaal. De leerkrachten van de stamgroep zijn het aanspreekpunt voor de ouders.

In Unit 3-4-5 werken en spelen kinderen in meerdere ruimtes. Er wordt door de leerkracht instructie geven aan niveaugroepen. Er wordt gewerkt met een vast rooster. In de eerste periode wordt er veelal nog instructie gegeven aan de jaargroepen. Dit om groep 3 op een goede gestructureerde manier, het aanbod van het aanvankelijk leren lezen en rekenen, aan te kunnen bieden. In de loop van het jaar gaat het instructie geven aan jaargroepen meer over naar niveaugroepen. Er wordt aangeleerd om zelfstandig te werken met dag- en weektaken. De kinderen werken op flexibele werkplekken aan allerlei opdrachten. De stamgroep heeft een vaste plek in een vast lokaal. De leerkrachten van de stamgroep zijn het aanspreekpunt voor de ouders.

In Unit 6-7-8 werken de kinderen in meerdere ruimtes. Er wordt door de leerkrachten instructie gegeven aan niveaugroepen. Kinderen zijn zelf medeverantwoordelijk of ze de instructie volgen of niet. Gedurende de dag krijgen kinderen instructie van verschillende leerkrachten. Er wordt gewerkt met een vast rooster waarin instructies worden afgewisseld met tijd voor zelfstandig werken. De kinderen leren zelf hun tijd te plannen en om alle opdrachten af te krijgen. De stamgroep heeft een vaste plek in een vast lokaal. De leerkrachten van de stamgroep zijn het aanspreekpunt voor de ouders.

 

De leerkrachten worden in alle Units ondersteund door onderwijsassistenten.

 

Leerkracht

Contact

Sint Wulfram

Burgemeester Heijmansstraat 4

1718 AN Hoogwoud

0226-355843

Contact »

Contact

 

Sint Wulfram
Burgemeester Heijmansstraat 4
1718 AN Hoogwoud

0226-355843

directie.wulfram@skowf.nl

Schoolnaam
Burgemeester Heijmansstraat 4
1718 AN Hoogwoud

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam