Missie en visie

Sint Wulfram, een levensechte leerplek

Missie

De Sint Wulfram is een school met een duidelijk doel op onderwijs. Wij zien het als onze taak om  kinderen te leren zich voor te bereiden op onze toekomstige maatschappij, en zich te ontwikkelen tot kritische en verantwoordelijke burgers.

Visie

De Sint Wulfram laat zich in haar onderwijs inspireren door het Ontwikkelingsgericht Onderwijs. In deze socioculturele theorie is leren niet het opslaan van kennis en vaardigheden, maar het steeds beter kunnen meedoen in sociale praktijken in de samenleving nu en in de toekomst.

Leren in de echte wereld

De Sint Wulfram vindt het belangrijk dat kinderen begrijpen waarom ze iets leren. De leerkracht gebruikt hierbij voorbeelden en materialen uit de echte samenleving. In thema’s leren kinderen actief elementen uit de samenleving ontdekken en onderzoeken. Door middel van betekenisvolle thema’s en lessen kunnen kinderen hun kennis uitbreiden en vaardigheden oefenen en leren toepassen. Hierdoor worden kinderen uitgedaagd om hun eigen kwaliteiten te ontdekken en in te zetten. Die vaardigheden stellen de kinderen in staat om flexibel om te gaan met veranderende omstandigheden, problemen op te lossen, kansen te zien en te benutten. Dit geeft kinderen vrijheid en autonomie en zorgt voor een ondernemende houding.

 Leren leren

Een belangrijke voorwaarde om tot ontwikkeling te komen is dat mensen goed in hun vel zitten. Vanuit nieuwsgierigheid, zelfvertrouwen en emotioneel vrij zijn kunnen kinderen en het team zich verder ontwikkelen. Aan het welbevinden en het verhogen van de betrokkenheid wordt op de Sint Wulfram veel aandacht besteed.

De Sint Wulfram richt zich op de brede vorming van kinderen, zodat zij leren kritisch naar zichzelf te kijken en zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun handelen en de gevolgen daarvan voor de samenleving. Zo leren kinderen kennis en vaardigheden die ervoor zorgen dat kinderen kunnen reflecteren, presenteren, schematiseren. Deze brede bedoelingen worden door de kinderen toegepast tijdens thema’s, maar zeker ook tijdens het dagelijks leven in de klas.

Daarnaast wordt er op de Sint Wulfram aandacht besteed aan specifieke kennis (rekenen, spelling, zaakvakken) zoals in de kerndoelen wordt beschreven.

Leren door te spelen en te onderzoeken

De Sint Wulfram kenmerkt zich door te werken met thema’s. De groep verkent de wereld door onderzoek te doen. In de onderbouw is dit onderzoek zichtbaar door spelactiviteiten. Door te spelen worden dingen die kinderen leren in een context geplaatst, waardoor ze kennis makkelijk en met plezier tot zich kunnen nemen en toepassen. Ieder kind op zijn eigen niveau.

In de midden- en bovenbouw wordt er meer aandacht besteed aan onderzoeksactiviteiten. Tijdens thema-activiteiten neemt dit onderzoek een belangrijkste plaats in, waardoor kinderen in aanraking komen met wetenschap, leren omgaan met bronnen en theorie.

Op de Sint Wulfram leren kinderen om zelf vragen te stellen over de wereld en hun gedachten en kennis creatief in te zetten.

Leren om het maximale uit jezelf te halen

Op de Sint Wulfram zijn we ons bewust van de verschillen tussen kinderen. We streven naar hoge opbrengsten. Om het maximale uit jezelf te kunnen halen vinden wij het belangrijk dat kinderen zich betrokken voelen bij het onderwijs op school.

Onze hoge opbrengsten willen we met kinderen halen op het gebied van specifieke kennis en vaardigheden (taal, spelling, rekenen), maar ook op het gebied van de brede ontwikkeling. Kinderen worden op de Sint Wulfram dus niet alleen bekeken vanuit het perspectief van hun prestatiescores maar ook vanuit een breder kader.

De leerkrachten kennen de streefdoelen en leerlijnen en kunnen die aanpassen aan de individuele behoeften van de leerling.  Kinderen worden in de tijd op de Sint Wulfram steeds meer actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Hierdoor worden kinderen eigenaar van hun eigen leerproces.

Ook binnen het team zijn leerkrachten continu bezig om het maximale uit zichzelf te halen.

Leren doen we samen

De wereld leren ontdekken en begrijpen doen kinderen niet alleen, maar in interactie met de leerkracht en de klasgenoten. Op de Sint Wulfram leren we samen, van en met elkaar.

Doordat de sociale interactie een belangrijke rol speelt in het leerproces van kinderen besteden we op de Sint Wulfram veel aandacht aan waarden en normen en sociale vaardigheden. Door de manier waarop kinderen en leerkrachten als ‘leergemeenschap’ met elkaar samenwerken, leren de kinderen allerlei vaardigheden die zij nodig hebben in de maatschappij. Dit betekent dus dat burgerschapsvorming een belangrijk onderdeel is van onze schoolvisie op leren.

Doordat we werken met thema’s uit de maatschappij is het  contact met externe partners belangrijk

Contact

Sint Wulfram

Burgemeester Heijmansstraat 4

1718 AN Hoogwoud

0226-355843

Contact »

Contact

 

Sint Wulfram
Burgemeester Heijmansstraat 4
1718 AN Hoogwoud

0226-355843

directie.wulfram@skowf.nl

Schoolnaam
Burgemeester Heijmansstraat 4
1718 AN Hoogwoud

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam