Schoolregels

Bij ons op school gelden 3 basisregels.

Iedereen gaat voorzichtig om met de spullen

Iedereen gaat positief met elkaar om

Iedereen is rustig in de school

 

Aan het begin van het schooljaar stellen de leerkrachten met de kinderen een lijst met gedragingen op die horen bij de regels. We noemen het gedragingen omdat het gedrag is wat je ziet en waar je elkaar op kunt aanspreken. De gedragingen geven een antwoord op de vraag ‘Hoe zie ik dat je positief met elkaar omgaat?’.

Het kan zijn dat er bepaalde gedragingen nog niet beheerst worden door alle kinderen. Deze gedragingen staan dan een periode centraal in de groepen.

Voorbeelden van gedragingen zijn: wij lopen in de school, we ruimen de spullen netjes op of we noemen elkaar bij de voornaam.

Grip op de groep

Elk schooljaar starten de groepen 3 t/m 8 met de oefeningen die horen bij het boek Grip op de groep.

In het JSW-boek ‘ Grip op de groep’ wordt uitgebreid ingegaan op het groepsproces in een klas. Centraal staat hoe je als leerkracht via allerlei oefeningen een positieve groep kunt creëren en wat het effect hiervan is op het leef- en leerklimaat in de klas. In een positieve groep is de ordeproblematiek niet of nauwelijks aanwezig. De ordeproblematiek wordt in Grip op de groep specifiek benaderd vanuit het perspectief van de groepsdynamica.

 

Contact

Sint Wulfram

Burgemeester Heijmansstraat 4

1718 AN Hoogwoud

0226-355843

Contact »

Contact

 

Sint Wulfram
Burgemeester Heijmansstraat 4
1718 AN Hoogwoud

0226-355843

directie.wulfram@skowf.nl

Schoolnaam
Burgemeester Heijmansstraat 4
1718 AN Hoogwoud

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam