MR

Ouders en personeelsleden hebben inspraak bij beslissingen over het onderwijsbeleid. Die inspraak is geregeld via de MR. Onderwerpen die onder andere besproken worden zijn: andere schooltijden, de formatie (welke leerkracht voor welke groep), communicatie tussen ouders en leerkrachten/school (via rapporten, leerkrachtenspreekuur, nieuwsbrief, gesprekken, …).

De MR is een wettelijk verplicht overlegorgaan en is bevoegd alle zaken met betrekking tot de school te bespreken. Voor bepaalde zaken heeft het ManagementTeam zelfs de instemming van de MR nodig. In het MR reglement is precies beschreven wanneer de MR om advies of instemming gevraagd moet en kan worden.

Op onze school bestaat de MR uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De directeur is bij de MR-vergaderingen aanwezig als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. Alle vergaderingen zijn openbaar.

Wanneer er onderwerpen zijn die u graag eens besproken wilt hebben in de MR dan kunt u één van de ouderleden van de MR hierop aanspreken. U kunt uw vraag ook via de website van de school stellen aan de secretaris van de MR. Zie het kopje contact in het menu.

Onze school valt binnen de Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland, waarin 23 scholen vertegenwoordigd zijn. Binnen deze stichting is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (de GMR). Hierin worden de bestuurlijke zaken die alle scholen binnen de stichting aangaan besproken.

Vanuit iedere school neemt er één persoon plaats in de GMR.

De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende leden:

Namens de leerkrachten:

Emilie Zwagerman (GMR)                        leerkracht unit 6-7-8

Susanne de Haan (penningmeester)            leerkracht unit 6-7-8

Marieke Valkering                                   leerkracht unit 1-2

Namens de ouders:                                    Telefoonnummer:

Karin Dekker                                          ouder Roos uit gr. 8, Jaap gr 7, Jasmijn gr. 4   0229-581317

Richard van Zoolingen  (voorzitter)       ouder Luc gr. 6  Isa gr. 4 0226-450451

Derk Jan Roskam                                   ouder Tess gr 4, Finn gr. 2 06-28144965

Contact

Sint Wulfram

Burgemeester Heijmansstraat 4

1718 AN Hoogwoud

0226-355843

Contact »

Contact

 

Sint Wulfram
Burgemeester Heijmansstraat 4
1718 AN Hoogwoud

0226-355843

directie.wulfram@skowf.nl

Schoolnaam
Burgemeester Heijmansstraat 4
1718 AN Hoogwoud

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam