OV

De oudervereniging

De St. Wulfram heeft een actieve oudervereniging (OV).
De oudervereniging ondersteunt het lerarenteam bij niet-lesgebonden activiteiten, zij zijn hierin de schakel tussen alle ouders en het team.
De oudervereniging vergadert 5 keer per jaar.

Leden van de oudervereniging

De OV wordt gevormd door de volgende ouders:

Voorzitter: Marret Wijnker

Penningmeester: Peter Smit

Secretaris: Jolanda Jonker

Secretaris: Mariska Munster

Lid: Sandra de Boer

Lid: Ymie Schaak

Lid: Ivonne Waaij

Heeft u vragen of thema’s die u graag besproken wilt hebben? Laat het de oudervereniging weten! Schiet ze aan op het schoolplein of stel uw vraag via het contactformulier die u hier kunt vinden

Wat doet de oudervereniging?

De oudervereniging:

– organiseert in diverse werkgroepen festiviteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, de Koningspelen, speldag/schoolreisje en het kleuterfeest. In de werkgroepen zit een leerkracht, een lid van de oudervereniging en ouders die zich hebben opgegeven om mee te helpen.

– regelt dat er contactouders zijn per klas. De contactouders zijn het eerste aanspreekpunt tussen de leerkracht en ouders. Zij ondersteunen de leerkrachten bij de kerstviering, Wulframdag, excursies, verjaardag leerkracht of (bij lagere groepen) het meelopen naar het zwembad.

– helpt met het organiseren van de afscheidsavond van groep 8.

– coördineert de luizencontrole.

– reserveert voor excursies met de klas een gedeelte van de ouderbijdrage.

Vrijwillige ouderbijdrage

De activiteiten van de oudervereniging worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt bepaald tijdens de openbare vergadering van de oudervereniging. Alle ouders ontvangen een uitnodiging voor deze vergadering.

Ouderbijdrage per schooljaar is €37,-

In bovenstaand overzicht zijn de jubileumjaren van de school niet meegenomen. Hiervoor sparen wij ieder jaar.

 Actief worden in de oudervereniging

Wil je graag actief zijn op school en heb je interesse om lid te worden van de oudervereniging? Laat het ons dan weten. We zoeken regelmatig nieuwe leden.

Agenda

Contact

Sint Wulfram

Burgemeester Heijmansstraat 4

1718 AN Hoogwoud

0226-355843

»

Contact

 

Sint Wulfram
Burgemeester Heijmansstraat 4
1718 AN Hoogwoud

0226-355843

directie.wulfram@skowf.nl

Schoolnaam
Burgemeester Heijmansstraat 4
1718 AN Hoogwoud

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam