OC

De oudecommissie

De oudercommissie

De St. Wulfram heeft een actieve oudercommissie (OC). De oudercommissie ondersteunt het lerarenteam bij niet-lesgebonden activiteiten. We zijn hierin de schakel tussen alle ouders en het team. De ouderraad vergadert 5 keer per jaar.

Leden van de oudercommissie

Namens het team is Jasmijn van Ipkens bij iedere vergadering aanwezig. Verder zitten de volgende ouders in de oudercommissie:

Voorzitter: Marret Wijnker. Moeder dan Madelief en Dorus Vet

Vicevoorzitter: Aranka Blauw. Moeder van Justin, Ryan en Duco Blauw

Secretaris: Maureen Wijnker. Moeder van Coen en Jet Keeman

Penningmeester: Peter Smit. Vader van Lizzy en Sebastiaan Smit

Lid: Moniek Braakman. Moeder van Doortje, Jan-Hein, Daan en Ferry Bentvelzen

Lid: Sandra de Boer. Moeder van Colin, Bryan en Rowan de Boer

Lid: Petra van Zoolingen. Moeder van  Luc en Isa van Zoolingen

Lid: Jolanda Jonker. Moeder van Tess en Finn Roskam

Heb je vragen of thema’s die je graag besproken wilt hebben? Laat het ons weten! Schiet ons aan op het schoolplein of stel je vraag via het contactformulier op deze site.

Wat doet de oudercommissie?

De oudercommissie:

– organiseert in diverse werkgroepen festiviteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, de Koningspelen, speldag/schoolreisje en het kleuterfeest. In de werkgroepen zit een leerkracht, een lid van de ouderraad en ouders die zich hebben opgegeven om mee te helpen.

– regelt dat er contactouders zijn per klas. De contactouders zijn het eerste aanspreekpunt tussen de leerkracht en ouders. Zij ondersteunen de leerkrachten bij de kerstviering, Wulframdag, excursies, verjaardag leerkracht of (bij lagere groepen) het meelopen naar het zwembad.

– helpt met het organiseren van de afscheidsavond van groep 8.

– coördineert de luizencontrole.

– regelt een fietsteam voor de sponsorfietstocht.

– ondersteunt het lerarenteam bij de 10 minuten gesprekken.

– reserveert voor excursies met de klas een gedeelte van de ouderbijdrage.

Vrijwillige ouderbijdrage

De activiteiten van de oudercommissie worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt bepaald tijdens de openbare vergadering van de oudercommissie. Alle ouders ontvangen een uitnodiging voor deze vergadering.

De uitgave van de ouderbijdrage per leerling is globaal als volgt opgebouwd:

  jaar 1   jaar 2
Sinterklaas €7,50   €7,50
Excursies €3,25   €3,25
Kerstviering €2,25   €2,25
Afscheid van groep 8 en driedaagse €3,75   €3,75
Schoolreisje groep 3 t/m 8 – 1 x in de 2 jaar €21,50   €0,00
Speldag groep 3 t/m 8 – 1 x in de 2 jaar €0,00   €1,75
Kleuterfeest groep 1 en 2 €2,50   €2,50
Kosten voor sportdag en pasen €0,50   €0,50
   €41,25    €21,50

Gemiddelde van jaar 1 en 2 is dan € 31,40.

In bovenstaand overzicht zijn de jubileumjaren van de school niet meegenomen. Hiervoor sparen wij ieder jaar.

 Actief worden in de oudercommissie

Wil je graag actief zijn op school en heb je interesse om lid te worden van de oudercommissie? Laat het ons dan weten. We zoeken regelmatig nieuwe leden.

 

 

De Ouderraad

Marret Wijnker Aranka Blauw Peter Smit
Maureen Wijnker Jolanda Jonker Sandra de Boer
Petra van Zoolingen Moniek Braakman

Agenda

  • Sinterklaasfeest 5 december

    De Sint en zijn pieten komen een bezoek brengen aan de school. De ...  Lees verder »

  • Suprisetentoonstelling 4 december

    Op dinsdag 4 december mogen de leerlingen van unit 6-7-8 hun surprise ...  Lees verder »

Contact

Sint Wulfram

Burgemeester Heijmansstraat 4

1718 AN Hoogwoud

0226-355843

Contact »

Contact

 

Sint Wulfram
Burgemeester Heijmansstraat 4
1718 AN Hoogwoud

0226-355843

directie.wulfram@skowestfriesland.nl

Schoolnaam
Burgemeester Heijmansstraat 4
1718 AN Hoogwoud

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam