OC

De oudercommissie

De oudercommissie

De St. Wulfram heeft een actieve oudercommissie (OC). De oudercommissie ondersteunt het lerarenteam bij niet-lesgebonden activiteiten. Zij zijn hierin de schakel tussen alle ouders en het team. De ouderraad vergadert 5 keer per jaar.

Leden van de oudercommissie

Namens het team is Claudia Karels bij iedere vergadering aanwezig. Verder zitten de volgende ouders in de oudercommissie:

Voorzitter: Marret Wijnker.

Vicevoorzitter: Aranka Blauw.

Secretaris: Mariska Munster

Penningmeester: Peter Smit.

Lid: Moniek Braakman.

Lid: Sandra de Boer.

Lid: Ivonne Groot

Lid: Marjon van Langen

Lid: Jolanda Jonker.

Heb je vragen of thema’s die je graag besproken wilt hebben? Laat het de oudercommissie weten! Schiet ze aan op het schoolplein of stel uw vraag via het contactformulier op deze site.

Wat doet de oudercommissie?

De oudercommissie:

– organiseert in diverse werkgroepen festiviteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, de Koningspelen, speldag/schoolreisje en het kleuterfeest. In de werkgroepen zit een leerkracht, een lid van de ouderraad en ouders die zich hebben opgegeven om mee te helpen.

– regelt dat er contactouders zijn per klas. De contactouders zijn het eerste aanspreekpunt tussen de leerkracht en ouders. Zij ondersteunen de leerkrachten bij de kerstviering, Wulframdag, excursies, verjaardag leerkracht of (bij lagere groepen) het meelopen naar het zwembad.

– helpt met het organiseren van de afscheidsavond van groep 8.

– coördineert de luizencontrole.

– regelt een fietsteam voor de sponsorfietstocht.

– ondersteunt het lerarenteam bij de 10 minuten gesprekken.

– reserveert voor excursies met de klas een gedeelte van de ouderbijdrage.

Vrijwillige ouderbijdrage

De activiteiten van de oudercommissie worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt bepaald tijdens de openbare vergadering van de oudercommissie. Alle ouders ontvangen een uitnodiging voor deze vergadering.

De uitgave van de ouderbijdrage per leerling is globaal als volgt opgebouwd:

Ouderbijdrage per schooljaar is €35,-

In bovenstaand overzicht zijn de jubileumjaren van de school niet meegenomen. Hiervoor sparen wij ieder jaar.

 Actief worden in de oudercommissie

Wil je graag actief zijn op school en heb je interesse om lid te worden van de oudercommissie? Laat het ons dan weten. We zoeken regelmatig nieuwe leden.

Contact

Sint Wulfram

Burgemeester Heijmansstraat 4

1718 AN Hoogwoud

0226-355843

Contact »

Contact

 

Sint Wulfram
Burgemeester Heijmansstraat 4
1718 AN Hoogwoud

0226-355843

directie.wulfram@skowf.nl

Schoolnaam
Burgemeester Heijmansstraat 4
1718 AN Hoogwoud

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam