NAO Robot

Wij werken met de NAO Robot, genaamd Tobor. Dit is een robot die geprogrammeerd wordt door de leerkrachten en de leerlingen. Onder leiding van Interactive Robotics leren wij hiermee werken. Tijdens het schooljaar 2016-2017 hebben wij meegedaan met de pilot om het bedrijf van input te voorzien over het programmeerprogramma.

De kinderen vanaf groep 4 leren in kleine stapjes hoe ze de robot moeten programmeren. Het programmeren gebeurt niet alleen online maar ook offline met bijvoorbeeld de BeeBot. Een lief bijtje dat goed de opdrachten opvolgt van de kinderen.

De NAO Robot is een leermiddel om kinderen de vaardigheden te laten oefenen die horen bij computational hinking. Eén van de onderdelen in de cirkel van 21e Eeuwse Vaardigheden.

Computational thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en -gereedschappen. Deze vaardigheden zitten ook verweven in ons onderwijssysteem OGO. Het programmeren sluit daarom naadloos aan aan ons aanbod.

Wij gebruiken de robot om met kinderen in kleine groepjes te oefenen, controleren en te programmeren. De kinderen werken dan zelfstandig met de robot.

Contact

Sint Wulfram

Burgemeester Heijmansstraat 4

1718 AN Hoogwoud

0226-355843

Contact »

Contact

 

Sint Wulfram
Burgemeester Heijmansstraat 4
1718 AN Hoogwoud

0226-355843

directie.wulfram@skowf.nl

Schoolnaam
Burgemeester Heijmansstraat 4
1718 AN Hoogwoud

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam