Dinsdag 2 juni, 19:30u

  • Vergadering Medezeggenschapsraad

Woensdag 3 juni

  • De maandaggroep komt op school

We werken vanaf 11 mei in 2 groepen:

  • Groep A (de helft van de school) komt maandag en donderdag naar school,
  • Groep B (de andere helft) komt dinsdag en vrijdag naar school.
  • De andere dagen, inclusief woensdag, werken de kinderen thuis.

Voor de leerkrachten is de woensdag de wisseldag: gelegenheid om te overleggen met collega’s, extra instructie- of contactmomenten via de Meet of Hangout, klaarzoeken en -zetten van thuiswerk.

Op de schoolse dagen werken we met een continurooster (8.30 – 14.30 uur). De leerkrachten zijn na 15.00 uur thuis aan het werk.

Alle excursies, gastlessen, Ruimtedagen en festiviteiten zijn (voorlopig) van de kalender gehaald.