Afronding Startgesprekken
*Deze week worden de Startgesprekken afgerond in een aantal groepen. Ouders, kind en leerkrachten maken kennis, spreken verwachtingen uit en maken afspraken voor dit schooljaar.

Start Ateliermiddagen project ‘Invloedrijke Personen’
*Deze week starten we met de ateliermiddagen rond het project ‘Invloedrijke Personen’. Leerkrachten van zowel Bonifatius als ’t Ruimteschip hebben voor hun bouw een lessenserie voorbereid en gaan deze in de bouwgroepen geven. Wisselen van leerkracht dus op dinsdag- en donderdagmiddag.

Maandag 13 september
*Start sollicitatieprocedure Leerlingmediatoren Vreedzame School

Dinsdag 14 september
*Ontwikkeldag Team, Kinderen VRIJ
*19:30 uur: Vergadering Ouderraad

Woensdag 15 september
*Laatste Zwemlessen voor groep 7-8 en 5-6.
*Slagwerklessen Muziek Opmeer groep 3.
*20:00 uur: Informatieavond ouders groep 3 over Leren Lezen.

Donderdag 16 september
*Meester Ton afwezig, juf Jennifer in groep 7-8

Vrijdag 17 september
*Juf Jennifer afwezig, meester Ton in groep 7-8

Dinsdag 21 september
*19:30 uur: Vergadering Medezeggenschapsraad

Woensdag 22 september
*Slagwerklessen Muziek Opmeer groep 3

Donderdag 23 september
*Start donderdagse gymlessen volgens rooster:
8.30 uur: Groep 5-6
9.15 uur: Groep 3-4
11.00 uur: Groep 7-8