Formulieren

Aanmeldingsformulier

Voor ouders van nieuwe leerlingen is HIER ons aanmeldingsformulier te vinden. U kunt het uitprinten, thuis invullen en op school inleveren. Op basis van deze aanmelding kijken wij of uw kind op onze school geplaatst kan worden, dan wel wij met u zoeken naar een passende school voor uw kind.
De administratie heeft ook een kopie nodig van een document waarop het burgerservicenummer van het kind is te lezen.

Bereikbaarheidsformulier

Hier is het formulier waarmee wij om informatie vragen over uw bereikbaarheid: mobiele nummers, telefoonnummer oppas enz: Bereikbaarheidsformulier 2019-2020 Als u het formulier hebt ingevuld, vragen we u dit in te leveren op school bij de administratie of toe te sturen aan admin.ruimteschip@skowestfriesland.nl.
We gebruiken het formulier ook om te vragen naar toestemming voor het plaatsen van foto’s op de website, verstrekken van adressen op de leerlingenlijst en om informatie te vragen over allergieën e.d. van uw kind(eren).
We benadrukken dat het de verantwoordelijkheid van de ouders is om deze informatie actueel te houden en bij wijziging deze door te geven aan school.

Aan het begin van ieder schooljaar sturen we een formulier toe aan ieder gezin voor een actueel overzicht van de gegevens.

Brief Ouderhulp

Lees HIER de brief waarin we voor het schooljaar 2019/2020 vragen om ouderhulp. U kunt het formulier downloaden, invullen en op school inleveren bij de administratie of in de rode brievenbus bij de entree.
Na inlevering wordt contact met u opgenomen over inzet van uw hulp.

Toestemmingsverklaring verstrekking medicijnen

U kunt HIER het formulier downloaden waarmee u toestemming geeft voor het verstrekken van medicijnen aan uw kind. Als u het formulier invult en inlevert bij de leerkracht van uw kind, volgt overleg over de verdere procedure.
Dit formulier hoort bij het Beleid medicijnverstrekking

Verlofaanvraag buiten schoolvakanties

Vanaf 1 januari 2016 werken de Opmeerse scholen met een vernieuwd formulier voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties om. U kunt het formulier HIER downloaden.
Na invulling van dit formulier kunt u het inleveren bij de administratie of e-mailen aan admin.ruimteschip@skowestfriesland.nl. U krijgt binnen een paar werkdagen antwoord.
Uitgangspunt voor ons beleid is het SKO-beleid Verlof buiten schoolvakanties.

Vragenlijst gescheiden ouders

U kunt HIER het formulier downloaden, waarin we informatie vragen aan gescheiden ouders over de afspraken rond communicatie met school.
Dit formulier hoort bij het Beleid informatieverstrekking gescheiden ouders

 

Nieuws

Aanmelden op 't Ruimteschip

Hebt u interesse in ’t Ruimteschip?
Wilt u uw kind aanmelden?
Wilt u persoonlijke informatie?
Loop gewoon de school binnen, op ’t Ruimteschip is heel veel mogelijk dus ook een rondleiding zonder afspraak. Maar soms lukt dat niet en is het maken van een afspraak beter.

Lees verder »

Contact


RK Basisschool ’t Ruimteschip

 

Bezoekadres:
Marsstraat 2
1716 WH Opmeer

 

Postadres:
Postbus 53
1715 ZH Spanbroek

 

T: 0226 352552
E: directie.ruimteschip@skowf.nl

Alle contact gegevens »

R.K. basisschool ’t Ruimteschip

Contact

Marsstraat 2
1716 WH Opmeer

T: 0226 – 352552
E: directie.ruimteschip@skowf.nl

RK Basisschool ’t Ruimteschip
Marsstraat 2
1716 WH Opmeer

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam