• Maart

 • 2 maart: Start van het kunstweken project
 • 4 maart: Een volleybalclinic in de Dars voor groep 7 
 • 5 maart: workshop muziek op De Dijk in Medemblik voor groep 7
 • 10 maart: MZR Thema avond.
 • 18 maart: Studieochtend team, leerlingen vrij .
 • 19 maart: Nieuwsbrief 9 mee.
 • 28 maart: Vormselviering om 18.00 uur
 • 31 maart: Theoretisch verkeersexamen voor groep 7
 • 31 maart: GMR vergadering. 
 • April

 • 1 april: Handbaltoernooi groep 7-8
 • 2 april: Theoretisch verkeersexamen groep 7
 • 7 april: MZR vergadering 4
 • 8 april: Handbaltoernooi groep 5-6
 • 9 april: Paaslunch voor alle groepen. Alle groepen hebben deze dag een continurooster.
 • 9 april: Nieuwsbrief 10 mee
 • 10 t/m 13 april: Paasweekend
 • 14 april: Weer naar school.
 • 15 april: Handbaltoernooi groep 3-4
 • 15 april: Afsluiting project Kunstweken van 18.30-20.00 uur
 • 17 april: Koningsspelen
 • 21 april: Voorlichting ouders groep 7 (Dorpshuis Zwaagdijk)
 • 22 april: Speelgoedochtend
 • 24 april: Vrije ochtend groep 1 t/m 4
 • 24 april: vrije middag groep 5 t/m 8
 • Groepen 5 t/m 8 middag vrij voor vakantie.
 • 27 april:: Meivakantie
 • Mei

 • tot en met 8 mei: Meivakantie
 • 11 mei: Weer naar school met kriebelbrigade
 • 12 mei: Start 3e cyclus talent ontwikkeling
 • 13 mei: GMR vergadering
 • 14 mei: Nieuwsbrief 11 mee
 • 18 mei: Streetwise
 • 20 mei: Sponsorloop
 • 21 t/m 22 mei: Hemelvaartsweekend
 • 29 mei: Vrije middag voor groep 5 t/m 8
 • Juni

 • 1 juni: 2e Pinksterdag
 • 2 juni: Excursie groep 4. Varen en vogels spotten
 • 2 juni: Excursie groep 7.
 • 3 juni: Excursie groep 6. Varen en vogels spotten
 • 5 juni: Praktisch verkeersexamen voor groep 7
 • 8 t/m 12 juni: groep 8 naar Texel
 • 10 juni: Schoolreisje voor de kinderen van groep 1 t/m 7. Aangepaste schooltijden.
 • 11 juni: Nieuwsbrief 12 mee.
 • 17 juni: Kennismaking groep 8 op het Martinus college
 • 18 juni: Studiemiddag team, leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
 • 18 juni: groep 1/2 hebben een schoonmaakavond vanaf 19.00 uur
 • 19 juni: Vrije ochtend groep 1 t/m 4
 • 24 juni: GMR vergadering
 • 26 juni: groep 8 generale repetitie van de musical. Start 13:30 uur.
 • 29 juni: ’s morgens musical voor de leerlingen en ’s middags voor familie of genodigden.
 • 30 juni: Afscheidsavond voor groep 8, ouders en team. Start 19:30 uur
 • Juli

 • 1 juli: Laatste ochtend voor kinderen van groep 8.
 • 2 juli: Nieuwsbrief 13 mee
 • 3 juli: Leerlingen maken kennis in hun nieuwe groep
 • 3 juli: vrije middag voor de leerlingen van groep 5 t/m 8
 • 6 juli: Zomervakantie t/m dinsdag 18 augustus.
 •  
 •  

 •  
 •  

Zie ook de Vakantierooster en vrije dagen