18 april  Handbaltoernooi voor de groepen 3 en 4.
 19 april  Afname Route 8 (voor de kinderen van groep 8).
 Podiumkunsten, start 13:30 uur (zie bericht).
20 april Koningsspelen voor alle groepen. Activiteiten rondom De Dars en De Zeehoek. Zie verder de Nieuwsbrief 10.
23 april Podiumkunsten, start 11:00 uur, met overdracht van het sponsorgeld voor Stichting Manda.
Groep 7 start met de Entree-toets(en).
24 april Bijeenkomst van de Leerlingenraad.
25 april Juffendag groepen 1/2A en 1/2B
26 april  Speelgoedochtend groepen 1/2A en 1/2B.
27 april-11 mei Meivakantie,gelijk op de eerste dag: Koningsdag, met geweldige activiteiten in het dorp!
13 mei Moederdag
14 mei We starten weer om 08:30 uur. De kriebelbrigade staat weer paraat.
14 mei-22 juni Cito-periode.
15 mei  De groepen 1/2A en 1/2B gaan deze ochtend op excursie naar Meijers 2.0 in Medemblik
 16 mei Alle kinderen hebben deze ochtend activiteiten in het kader van Streetwise (info volgt nog).
Voorlichtingsavond mbt het Voortgezet Onderwijs, voor ouders met kinderen in groep 7. Deze
avond is dit jaar op Basisschool Werenfridus. De uitnodiging volgt nog.

18 mei   Groepen 7A en 7B gaan naar De Dijk voor de musical Grease.
21 mei   Vrij i.v.m. Tweede Pinksterdag.
22 mei   Groepen 7A en 7B nemen deel aan de Optimist on tour-activiteiten in Medemblik.
22 mei   Groep 8 gaat naar De Dijk voor de musical Grease.
24 mei   Groep 7A neemt deel aan de podiumkunsten op VO-school De Dijk in Medemblik (7B in juni).
24 mei   Groep 5 neemt deel aan de Optimist on tour-activiteiten in Medemblik.
25 mei   ‘s Middags fietsexamen, praktisch gedeelte: groep 7.
30+31 mei De schoolfotograaf komt weer op school! Zoals het er nu naar uitziet op woensdag voor de
broertjes en zusjes foto’s en donderdag de portretfoto’s.

zie ook de Jaarplanner OUDERS 17-18  en

Vakantierooster en vrije dagen