• Een vakantiegroet van het team 
 • Mei

 • 29 mei: Vrije middag voor groep 5 t/m 8
 • Juni

 • 1 juni: 2e Pinksterdag
 • 2 juni: Excursie groep 4. Varen en vogels spotten
 • 2 juni: Excursie groep 7.
 • 3 juni: Excursie groep 6. Varen en vogels spotten
 • 5 juni: Praktisch verkeersexamen voor groep 7
 • 8 t/m 12 juni: groep 8 naar Texel
 • 10 juni: Schoolreisje voor de kinderen van groep 1 t/m 7. Aangepaste schooltijden.
 • 11 juni: Nieuwsbrief 12 mee.
 • 17 juni: Kennismaking groep 8 op het Martinus college
 • 18 juni: Studiemiddag team, leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
 • 18 juni: groep 1/2 hebben een schoonmaakavond vanaf 19.00 uur
 • 19 juni: Vrije ochtend groep 1 t/m 4
 • 24 juni: GMR vergadering
 • 26 juni: groep 8 generale repetitie van de musical. Start 13:30 uur.
 • 29 juni: ’s morgens musical voor de leerlingen en ’s middags voor familie of genodigden.
 • 30 juni: Afscheidsavond voor groep 8, ouders en team. Start 19:30 uur
 • Juli

 • 1 juli: Laatste ochtend voor kinderen van groep 8.
 • 2 juli: Nieuwsbrief 13 mee
 • 3 juli: Leerlingen maken kennis in hun nieuwe groep
 • 3 juli: vrije middag voor de leerlingen van groep 5 t/m 8
 • 6 juli: Zomervakantie t/m dinsdag 18 augustus.
 •  
 •  

 •  
 •  

Zie ook de Vakantierooster en vrije dagen