• April

 • 23. Koningsspelen
 • 23. Vrije morgen voor groep 1 t/m 4
 • 23. Vrije middag voor groep 5 t/m 8
 • 26. Meivakantie
 • Mei

 • t/m 7. Meivakantie
 • 12. Studiemiddag. alle kinderen zijn vrij
 • 13 en 14. Hemelvaartsvakantie
 • 19. Sponsorloop:  
 • 21. Vrije middag voor groep 5 t/m 8
 • 24. Pinksterweekend
 • 25. Leerlingenraad
 • 27. schoolfotograaf
 • 27. Nieuwsbrief  via parro
 • Juni

 • 9. Schoolreis groep 1-2. Indien de corronamaatregelen het toelaten
 • 9. Schoolreis groep 3-5. Indien de corronamaatregelen het toelaten
 • 9. Schoolreis groep 6-7. Indien de corronamaatregelen het toelaten
 • 11. Vrije morgen voor groep 1 t/m 4
 • 14 t/m 18. Juni vakantie
 • 24. Nieuwsbrief  via parro
 • 25. Speelgoedochtend voor groep 1 en 2
 • Juli

 • 6. Afscheidsmusical groep 8
 • 8. Kennismaken alle leerlingen in hun nieuwe groep
 • 8. Nieuwsbrief  via parro
 • 9. Vrije middag voor groep 5 t/m 8
 • 12. Zomervakantie
 • Augustus 2021

 • tot 20 augustus. Zomervakantie

Zie ook de Vakantierooster en vrije dagen